BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zróżnicowanie pokoleniowe w firmie rodzinnej - wyzwania, korzyści i trudności
Age Diversification at Family Owned Businesses - Challenges, a Barrier or a Chance
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 123-130, tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Pokolenia, Relacje międzypokoleniowe
Family-owned business, Generation, Intergenerational relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specyfika firm rodzinnych polega na tym, że w większości z nich zatrudnione są osoby będące głównie członkami rodzin, w polskich realiach najczęściej dwupokoleniowych. Współczesne firmy rodzinne stoją przed szeregiem wyzwań, które związane są zarówno ze zmianami pokoleniowymi, jak również ze zróżnicowaniem pokoleniowym. Zagadnienia te w niniejszym opracowaniu zostaną poddane analizie i ocenie - stanowić będą jego zasadniczy cel. Celowi pracy podporządkowano jej układ. Na początku przybliżono różnice występujące pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, następnie opisano wyzwania, jakie stoją przed firmami rodzinnymi w świetle zmian pokoleniowych. Pracę oparto na literaturze przedmiotu oraz dostępnych danych wtórnych. (fragment tekstu)

Social and economic changes, technology development, and political changes are the main determinants allowing for distinguishing the diversified generations in the labour market. Family owned business by its nature hires mainly family members - mainly two generations in Poland. Family owned business at present faces a number of challenges posed by both generation change and age diversification. The said issues will be assessed in this article what is its main objective. This article describes the differences between certain generations, then the challenges faced by family owned business in the aspect of generation change are discussed. This article is based on the available references and secondary data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie Firm Rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i Świata. (2015), PwC, Instytut Biznesu Rodzinnego, PwC Polska Sp. z o.o.
 2. Barometr firm rodzinnych (2015), KPMG Sp. z o.o.
 3. Budziak T. (2012), Sukcesja w rodzinie biznesowej spojrzenie praktyczne, Poltext, Warszawa.
 4. Dziadkiewicz A., Nieżurawska J. (2016), Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową - identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych, "Marketing i Rynek" nr 3.
 5. Design of a learning process for SME managers (in different generations), VIA University College, Horsens.
 6. Grzesiak M., 21 różnic pokoleniowych miedzy baby boomers, X i Y, http://mateuszgrzesiak.natemat.pl/122459,21-roznic-pokoleniowych-miedzy-baby-boomers-x-i-y (15.01.2016).
 7. GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 8. Mazur-Wierzbicka E. (2015),Towards socially responsible succession, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XVI, zeszyt 7, część 1, Łódź.
 9. Meijard J., Uhlaner L., Floren R., Diephuis R, Sanders B. (2005), The relationship between successor and planning characteristics and the success of business transfer in Dutch SMEs, "EIM Business & Policy Research", Zoetermeer.
 10. Sułkowski Ł., Mariański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 11. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu