BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opyrchał Urszula (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Tytuł
Etyczne działanie jako wolność od niezdrowych czynników mentalnych
Ethical Action as Freedom from Unhealthy Mental Factors
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 51-54, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Etyka, Wolność, Buddyzm
Ethics, Freedom, Buddhism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W naukach Abhidharmy jednym z ważnych elementów decydujących o tym, czy dane działanie można nazwać etycznym, czy nieetycznym, jest natura czynnika mentalnego towarzyszącego konkretnemu działaniu. Działanie wykonane pod wpływem niezdrowego czynnika mentalnego należy nazwać nieetycznym, natomiast pod wpływem pięknego (zdrowego) czynnika - etycznym. Jeśli komuś zależy na doskonaleniu w zakresie etyki, powinien wydobywać wysiłek w kierunku rozpoznawania tych czynników w swoim strumieniu umysłu. Pomocną praktyką w zdobywaniu tej wiedzy może być medytacja. (abstrakt oryginalny)

In the teachings of Abhidharma one of the important elements determining whether an activity can be called ethical or unethical is the nature of the mental factor accompanying the actual action. The action performed under the influence of unhealthy mental factor should be called unethical, while under the influence of beautiful (healthy) factor - ethical. If someone is interested in achieving perfection in ethics, they should make an effort to recognize these factors in their mind stream. A helpful practice in acquiring this knowledge may be meditation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhikkhu B., (1991) Mindfulness with Breathing, Chiang Mai: Silkworm Books.
 2. Craven J.L., (1989) Meditation and psychotherapy, "Canadian Journal of Psychiatry" nr 34, s. 648-653.
 3. Dhamma U.R., Bodhi B., (2000) Comprehensive Manual of Abhidhamma, Onalaska: BPS Pariyatti Editions.
 4. Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K., Opyrchał U., (2015) Porównanie psychologicznych i religijnych koncepcji rozwoju człowieka dorosłego [w:] Kałużna-Wielobób A., (red.), Specyfika rozwoju człowieka dorosłego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Kutz I., Leserman J., Dorrington C., Morrison C.H., Borysenko J, Benson H., (1985) Meditation as an adjunct to psychotherapy, an outcome study, "Psychotherapy Psychosomatics" nr 43, s. 209-218.
 6. Main J., (2007) Ścieżka medytacji, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 7. Nietzsche F., (2012) Poza dobrem i złem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Nord N., (2014) Sztuka Trzech Miłości, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 9. Nord N., (2015) Prosperity Training, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 10. Nord N., (2017a) Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, cz. II, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 11. Nord N., (2017b) Medytacja - Eliksir Trzeźwości, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 12. Shapiro D.H., (1992) Adverse effects of meditation: a preliminary investigation of long-term meditators, "International Journal of Psychosomatics" nr 39, s. 62-67.
 13. Zangpo Y., (1986) Otwarcie, relaks, medytacja, czyli jak medytować, Kraków: brak wydawcy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu