BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych
Social Responsibility of Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 147-158, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze
Family-owned business, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą określenia zakresu realizacji celów społecznych w działalności firm rodzinnych, gdzie właściciele muszą godzić interesy firmy z oczekiwaniami innych interesariuszy, a zwłaszcza swojej rodziny. (fragment tekstu)

The article raises the issue of social responsibility of a specific organization which is a family business. That specificity is analyzed in the first part of the publication, as well as the concept of corporate social responsibility (CSR). Based on the studies, the research attempt was undertaken to identify specific actions for society among family businesses. The extent of such activity has been quite limited and additionally has been accompanied by the reluctance of employees to social objectives' execution by the employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 2. Adamczyk J. (1997), Systemy zarządzania środowiskiem w procesie ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 3. Barnett M.L. (2007), "Stakeholders influence capacity and the variability of financial returnes to corporate social responsibility", Academy of Management Review, 32: 794-816.
 4. Brzeziński A. (2011), Specyfika interesariuszy firmy rodzinnej, [w:] Trippner P., (red), Znaczenie mikro i makro procesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemy społeczno-ekonomicznego, Zeszyt 12, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 5. Brzeziński A., Brzeziński S. (2011), Rodzina jako interesariuszy firm rodzinnych, II Konferencja "Firmy rodzinne", Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 6. Carley M., Sapens P. (2000), Dzielenie się światem - zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych XXI wieku, Wyd IiE, Białystok-Warszawa.
 7. Crane A., McWilliams A., Matten D. i in. (2008), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford, UK: Oxford University Press.
 8. Gasiński T., Piskalski G., (2009), Zrównoważony rozwój. Podręcznik dla małych średnich przedsiębiorstw, Wyd. Ministerstwa Gospodarki, Warszawa marzec 2007, http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Zrownowazonyrozwoj/Aktualnosci/zrownowazonybiznes.htm, dostęp: 30.10.2012.
 9. Gołaszewska-Kaczan U. (2009), Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Grudzewski W., Hejduk I. (2000), Kierowanie mała firmą - wyzwania przyszłości, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" nr 1.
 11. Griffin R.K. (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 12. Hopkins M. (2003), The Planetary Bargain. Corporate Social Responsibility Matters, Earthscan, London.
 13. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Jeżak A. (2004), Przedsiębiorstwa rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Dyfin, Warszawa.
 14. Kozek W., Mielczarek P. (2000), Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej, Wyd. Polska Fundacja Rozwoju i Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 15. Lemańska-Majdzik A. (2012), Cele działalności przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój, Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień tom 1.
 16. Leszczyńska K. (2016), Przedsiębiorstwa rodzinne, specyfika modeli biznesu, Difin, Warszawa.
 17. McIntosh M., Leipzinger D., Jones K., Coleman G. (1998), Corporate Citizenship. Successful strategies for responsible companies. London, Financial Times Publishing.
 18. Nowak Z. (1997), Czystsza produkcja - strategia ochrony środowiska XXI wieku, cz. 1. Podstawy filozofii czystszej produkcji "Problemy ekologii" 1997, nr 2.
 19. Nowicki A. (2003), Problemy ekorozwoju, Polsko-Niemiecka konferencja Naukowa: Zarządzanie środowiskiem nieodzownym warunkiem zrównoważonego rozwoju integracji europejskiej, Akademia Polonijna w Częstochowie.
 20. Piasecki B. (red) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
 21. Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 22. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, "Harvard Business Review", 89(1/2): 2-7.
 23. Rak B. (2013), Podstawy społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 24. Rybak M. (2004), Etyka menedżerska - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Sułkowski Ł. (2005), Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Sułkowski Ł. (red), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.
 27. Tomski P. (2011), Programowanie przyszłości biznesu w oparciu o więzi rodzinne - wybrane problemy sukcesji, II Konferencja "Firmy rodzinne", Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 28. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, PWE, Warszawa 1999.
 29. Wołowiec T. (2004), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nową formułą zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3/2004.
 30. Zbiegień-Maciąg L. (1997), Etyka w zarządzaniu, CIM, Warszawa 1997.
 31. http://biznes.onet.pl/najbogatszy-polak-przekazal-najwieksza-w-polsce-da,18562,5178010,1,news-detal, dostęp: 03.06.2012
 32. http://www.fundacjapolsat.pl/Podaruj_Dzieciom_Słońce, dostęp: 20.01.2013 r.
 33. http://csr.forbes.pl/swiatowi-liderzy-zrownowazonego-rozwoju,artykuly,195249,1,1.html, dostęp: 01.06.2015
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu