BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedopytalska Paulina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Tradycyjne małżeństwo czy nowoczesny związek partnerski? Współczesne postrzeganie alternatyw życia małżeńskiego przez młodych ludzi
Ordinary Marriage or Modern Partnership? Today's Perception of Alternatives to Marriage for Young People
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 60-67, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Małżeństwo, Konkubinat, Rodzina
Marriage, Cohabitation, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z postępującą globalizacją oraz gwałtownymi przemianami rzeczywistości społecznej, zmianie ulegają również aprobowane i deklarowane wzorce odnoszące się do sfery rodzinności. Młodzi ludzie stając przed licznymi alternatywami życia małżeńsko-rodzinnego muszą zdecydować czy chcą wstąpić w związek, później czy sformalizować go, a następnie - czy posiadać potomstwo. Artykuł prezentuje przegląd zjawisk, które wpłynęły na mnogość rozwiązań dotyczących rodziny, jak również przedstawia te alternatywy i ich charakterystykę, by w końcu oprzeć dane teoretyczne na wynikach własnych badań empirycznych. Badania te pokazały nie do końca oczywiste, a przez to ciekawe, wnioski udowadniając, że uogólnienia i stereotypowe postrzeganie poszczególnych kategorii społecznych jest dalece nieuprawnione. (abstrakt oryginalny)

Due to the progressing globalization and the rapid changes in social reality, the accepted and declared patterns of familyhood are also changing. Young people, faced with numerous alternatives to married life, must decide whether they want to enter into a relationship, later formulate it, and then - whether to have children. The article presents an overview of the phenomena that have influenced the multitude of family-related solutions, as well as the alternatives and their characteristics, and finally to base theoretical data on the results of empirical research. These studies have not been quite obvious, and hence interesting, conclusions proving that the generalizations and stereotypical perceptions of particular social categories are far from unauthorized. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat T., Dyczewski L., Sobierajski P., Szulich-Kałuża J., (2007) Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie, "Paedagogia Christiana" nr 1(19).
 2. Bokszański Z., (2007) Indywidualizm a zmiana społeczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. CBOS, (2008) Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, Komunikat z badań 54/2008.
 4. CBOS, (2013a) Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań 33/2013.
 5. CBOS, (2013b) Wartości i normy, Komunikat z badań 111/2013B.
 6. CBOS, (2013c) Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, Komunikat z badań 32/2013.
 7. CBOS, (2013d) Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich, Komunikat z badań 24/2013.
 8. Cęcelek G., (2005) Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, Mazowieckie Studia Humanistyczne, nr 11/1.
 9. Emancypacja, (2012) Słownik Języka Polskiego Warszawa: PWN.
 10. Gizowski M., (2007) Społeczno-polityczny kontekst przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego w epokach starożytności, feudalizmu i kapitalizmu, Roczniki Teologiczne tom LIV, zeszyt 10, https://www.kul.pl/files/409/public/.../RT54z10_18-Gizowski.PDF[26.11.2016].
 11. Główny Urząd Statystyczny, (2012) Kobiety i mężczyźni na rynku pracy http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/f_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2012.pdf [25.11.2016].
 12. Główny Urząd Statystyczny, (2013) Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-vi-2013-r-,5,2.html [26.11.2016].
 13. Główny Urząd Statystyczny, (2016) Małżeństwa i dzietność w Polsce, Warszawa: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, stat. gov.pl/download/gfx/.../pl/.../5468/23/.../malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf [26.11.2016].
 14. Górny A., (2010) Religia i rodzina jako fundamenty świata wartości współczesnej młodzieży śląskiej [w:] Sroczyńska M., Paczkowski J., Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia polsko-ukraińskie, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności.
 15. Grodek S., (2014) Jakie jest życie eurosieroty? http://goniec.com/component/k2/15457-jakie-jest-zycie-eurosieroty/ [26.11.2016].
 16. Inglehart R., (1981-2001) Changing Human Beliefs and Values A Cross-Cultural Sourcebook Based on the World Values Surveys and European Values Studies, Mexico: Siglo XXI Editores.
 17. Jaguś I., (2007) Postawy lubelskich studentów wobec małżeństwa i alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, Sekcja Analiz Demograficznych, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Zeszyt nr 18, http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf [27.11.2016].
 18. Lyssens-Danneboom V., Mortelmans D., (2014) Living Apart Together and Money: New Partnerships, Traditional Gender Roles [w:] "Journal of Marriage and Family", NCFR, tom 76, nr 5 (tłumaczenie własne).
 19. Majka-Rostek D., (2013) Lesbijki, geje i ich dzieci - różnorodność form rodzinnych, http://interalia.org.pl/media/2013_08/majka-rostek.pdf [26.11.2016].
 20. Milan S., (2014) Małżeństwa bez dzieci są szczęśliwsze? http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/30977/Malzenstwa-bez-dzieci-sa-szczesliwsze[27.11.2016].
 21. Parramore L.S., (2013) Is living apart good for marriage? For more Americans, two roofs may be better than one, http://www.alternet.org/culture/living-apart-good-marriage-more-americans-two-roofs-may-be-better-one (tłumaczenie własne) [26.11.2016].
 22. Przybył I., (2001) Partnerstwo w małżeństwach bezdzietnych - jego zakres i charakter [w:] Tyszka Z., (red.), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 23. Racław M., Trawkowska D., (2013) Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą działaniem, Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji, http://irss.pl/wp-content/uploads/2013/11/Samotne%20rodzicielstwo%20%E2%80%93%20mi%C4%99dzy%20diagnoz%C4%85%20a%20dzia%C5%82aniem.pdf [27.11.2016].
 24. Rocznik Demograficzny, (2015) http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/9/1/rocznik_demograficzny_2015.pdf [26.11.2016].
 25. Segiet K., Słupska K., (2013) Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia, https://pedagogium.pl/dokumenty/wydawnictwo/kwart/2013/3/Segiet_Slupska.pdf [27.11.2016].
 26. Slany K., (2002) Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy "NOMOS".
 27. Szlendak T., (2006) Małżeństwo pod dwoma dachami, http://czaskultury.pl/?mod=archiwumtekst&id=10204 [27.11.2016].
 28. Szukalski P., (2008) Kohabitacja w Polsce, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3748/3-Kohabitacja%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 [28.11.2016].
 29. Średnicka J., (2011) Indywidualizacja i dyfuzja sieciowości. Refleksje nad przemianami społeczno-kulturowymi w Polsce, "Problemy Zarządzania" tom 9, nr 2(32).
 30. Świątkiewicz W., (2005) Rodzina w świecie aksjologicznej wichrowatości, http://gu.us.edu.pl/node/227861 [28.11.2016].
 31. Turcotte M., (2013) Living Apart Together, http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2013001/article/11771-eng.htm (tłumaczenie własne)[26.11.2016].
 32. Warzywoda-Kruszyńska W., Krzyszkowski J., (2001) Przemiany składu rodziny oraz wzorców dzietności i wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej [w:] Tyszka Z., (red.), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu