BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych
Corporate Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage of Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 159-167, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo rodzinne, Przewaga konkurencyjna
Corporate Social Responsibility (CSR), Family-owned business, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako koncepcji, która tworzy przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw rodzinnych oraz wskazanie korzyści, które wiążą się z działalnością społecznie odpowiedzialną. (fragment tekstu)

Today's turbulent environment is not easy for family businesses. It necessitates the use of a variety of concepts and methods of influence on the environment. There are various solutions which could be used to achieve a competitive advantage. However, practice shows that they do not always have an ethical dimension. In building the company's competitive position it is also helpful to implement actions in the area of social responsibility. The aim of the article is to characterize the concept of corporate social responsibility and to indicate the benefits that are associated with socially responsible activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk K. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 2. Brdulak A., (2005), CSR jako nowa koncepcja rozwoju firm, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, praca zbiorowa Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), SGH, Warszawa.
 3. Davis K., Bornstron R. (1975), Business and Society: Environment and Responsibility, 3-ed Mc Graw Hill, New York, cyt. za Rybak M., Idea społecznej odpowiedzialności korporacji a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, pr. Zbiorowa pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, SGH Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa.
 4. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulcewski G. (2003), [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. naukowy W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 5. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 6. Kowalewska A. (red.) (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, Warszawa.
 7. Rok B. (red.) (2001) Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny. Programy, strategie, standardy, FOB, Warszawa.
 8. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltex, Warszawa.
 11. Wołowiec T. (2004), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nowa formułą zarządzania, Ekonomika i organizacja Przedsiębiorstw, Nr 3.
 12. Zbiegień-Maciąg Z. (1994), Etyka w biznesie, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko.
 13. Komisja Europejska (2001), Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM Bruksela.
 14. Manifest Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (2008), Biuletyn Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Nr 1/2008.
 15. www.firmyrodzinne.pl
 16. www.parp.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu