BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignatowski Grzegorz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Familizm i nepotyzm : rodzina w firmach rodzinnych
Nepotism and Familism : Family in the Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 181-191, rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja
Family-owned business, Succession
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszych rozważaniach, autor zajmuje się problemem zatrudnienia w firmach rodzinnych. Patologie w tym względzie określane są często mianem nepotyzmu. Tymczasem, zdajemy sobie sprawę, że pejoratywne określenie nepotyzm, nie jest najlepsze w wypadku firm rodzinnych. Rozumiejąc ów dysonans, niektórzy naukowcy mówią o amoralnym familizmie. W pierwszej części niniejszej wypowiedzi autor omawia problematykę terminologiczną. W drugiej koncentruje się na kwestiach związanych z zagadnieniem zatrudnienia pracowników w firmach rodzinnych. Całość zamykają spostrzeżenia i wnioski. Dla uzasadnienia swoich hipotez autor odwołał się do opinii studentów psychologii i zarządzania, którzy zapoznali się z kwestią nepotyzmu. Wszystkie badania przeprowadzono w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016. Posłużono się w nich metodą ilościową z wykorzystaniem techniki sondażowej w postaci narzędzia, którym jest kwestionariusz ankieta. W badaniach zastosowano dobór nieprobalistyczny (nielosowy), a w jego ramach wybrano technikę celową. Autor zdaje sobie sprawę, że uzyskane wyniki oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski nie są reprezentatywne, ze względu na charakter próby badawczej. Zdaniem autora dobór próby pozwolił jednak na weryfikację postawionych hipotez. (fragment tekstu)

Nepotism is considered one of the most important pathologies of professional and social life. This concept cannot, however, be used to describe the personnel policy carried out in family businesses. They usually employ immediate family members. Succession of the company to one of the family members is also planned as part of a forward-looking strategy. For this reason, in the case of family businesses, scholars do not speak about nepotism but about (amoral) familism. The most important positive aspects of family members working in one company usually include: trust, costs reduction, keeping capital in the hands of family and employment of competent persons. On the other hand, penetration of professional and family life, reduced confidence among the remaining staff, hiring incompetent family members, difficulties in the verification of the assigned tasks and unfair competition in the labour market are also pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centrum Badania Opinii Społecznej (2014), Opinie o korupcji oraz standardach życia publicznego w Polsce, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_014_14.PDF, dostęp: 9 lutego 2016.
 2. Centrum Badania Opinii Społecznej (2012), Polacy o nepotyzmie w życiu publicznym, http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/7728/CBOS-BS_124_2012.pdf dostęp 8 lutego 2016 r.
 3. Ignatowski G. (2014a), Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3.
 4. Ignatowski G. (2014b), Nieprawidłowości w sferze zatrudnienia pracowników w perspektywie wybranych kodeksów administracji publicznej, [w:] Sułkowski Ł., Ignatowski G. (red. nauk.), Homo laborans. Etyka i deontologia zawodowa, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 5. Ignatowski G. (2013), Zagadnienie "whistleblowingu" w perspektywie zarządzania, [w:] Sułkowski Ł., Ignatowski G. (red.), Etyka w służbie biznesu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 6. Kaczorowski B. (red. nacz.) (2003), Wielka encyklopedia PWN, t. 18, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kempa E. (2015), Sukcesja jako element strategii firmy rodzinnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 1.
 8. Karolczak-Kędzierska M. (red. nacz.) (2002), Encyklopedia powszechna, t. 5, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków.
 9. Kietliński K. (2005), Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, [w:] Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 10. Kopaliński Wł. (1999), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza, Warszawa.
 11. Kostera M. (2015), Refleksje o zarządzaniu humanistycznym, [w:] Nierenberg B., Batko R., Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie humanistyczne, Uniwersytet Jagieloński, Kraków.
 12. Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych. Nepotyzm a kapitał rodziny, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 7, cz. 3.
 13. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa.
 14. Sułkowski Ł. (2008), Definicja pojęcia firmy rodzinnej, [w:] Kowalewska A., Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i zagrożenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 15. Sułkowski Ł. (2013), Syndrom familizmu w polskich organizacjach, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 6, cz. 2.
 16. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych, [w:] Bryczkowska K., Olszewska M., Mączyńska M. (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 17. Markowski A., Pawelec R. (2001), Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, Kraków.
 18. Olechnicki K., Załęcki P. (1999), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
 19. Petrozolin-Skowrońska B. (red.) (1996), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Pieszczachowich J. (red. nacz.) (2002), Popularna encyklopedia powszechna, t. 8, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa.
 21. Singer P. (red.) (2009), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa.
 22. Sobol E. (red.) (2001), Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Solarz J.K. (2012), Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.
 24. Wojnowski J. (red.) (2003), Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu