BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarzynkowski Piotr (Gdański Uniwersytet Medyczny), Książek Janina (Gdański Uniwersytet Medyczny), Piotrkowska Renata (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Specyfika procesów logistycznych ochrony zdrowia w Polsce
The Specificity of Logistics Processes Health Care in Poland
Źródło
Logistyka, 2016, nr 5, s. 13-16, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Procesy logistyczne, Ochrona zdrowia, Zarządzanie logistyczne
Logistics processes, Health care protection, Logistic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mnogość procesów zachodzących w podmiotach ochrony zdrowia determinuje powstawanie nowoczesnych, wyspecjalizowanych w tym obszarze narzędzi logistycznych usprawniających rotację wszelkiego rodzaju zasobów. Z uwagi na fakt, że ochrona zdrowia i życia ma szczególne znaczenie dla każdego człowieka, tworzenie efektywnego systemu logistycznego w tej dziedzinie ma istotną wartość dla całego społeczeństwa. W artykule opisano procesy logistyczne, jakie występują w ochronie zdrowia, przedstawiono sposoby ich realizacji oraz narzędzia, które wykorzystywane są do ich usprawniania. Artykuł ma charakter poglądowy i powstał w oparciu o analizę piśmiennictwa z zakresu tematu. (abstrakt oryginalny)

A multitude of processes in health care entities determines the formation of modern, specialized in the area of logistics tools to improve the rotation of all kinds of resources. Due to the fact that the protection of health and life is particularly important for every human being, creating an efficient logistics system in this area is an important value for society. The article describes the logistics processes that occur in health care, are ways of their implementation and the tools that are used to their improvement. Article is illustrative and is based on an analysis of literature on the topic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kolwitz, Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2010, Vol. 56, 3, s. 132.
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654.
 3. B. Rzeczyński, Logistyka usług. Zarys obszarów współdziałania, "Logistyka", nr 3/2001, s. 16.
 4. Instrumenty zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej, (red.) M. Trocki Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, s. 21.
 5. J. Kotarbiński, Marketing w służbie zdrowia, Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - szanse i zagrożenia, [w:] Zarządzanie ochroną zdrowia, (red.) K. Krajewski, M. Wojtowicz, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001, s. 121-122.
 6. Zarządzanie finansami, logistyka i marketing w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: wybrane problemy: aspekt teoretyczno-praktyczny, praca zbiorowa pod redakcją M. M. Smolenia, Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia 2002.
 7. E. Gołembska, Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006, s. 116-118.
 8. http://www.gslpl.org/szpitalemenu (dostęp: 31.05.2015).
 9. M. Chaberek, Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 94-95.
 10. A. Gawrońska, Bezpieczne kodowanie, czyli kody kreskowe w służbie pacjentom, "Logistyka", nr 1/2008, s. 79-81.
 11. B. Śliwczyński, Kim jest logistyk?, [w:] Podstawy logistyki, Wydanie 2, red. M. Fertsch, ILiM, Poznań 2008, s. 20.
 12. A. Gawrońska-Błaszczyk, Nowoczesny szpital - bezpieczny pacjent, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", nr 4/2014, s. 56-59.
 13. C. Mańkowski, Teorie ekonofizyczne w zarządzaniu logistycznym, [w:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, (red.) J. Witkowski, A. Baraniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 82-83.
 14. http://www.dhl.com.pl/pl/logistics/rozwiazania_dla_sektorow_branzowych/branza_biomedyczna_i_ochrona_zdrowia.html (dostęp: 30.04.2015).
 15. E. Hałas, A. Gawrońska-Błaszczyk, Logistyka w szpitalach, [w:] Nowe zastosowania logistyki, (red.) J. Szołtysek, ILiM, Poznań 2010, s. 41-68.
 16. M. Matulewski, Z. Pawlak, Automatyczna identyfikacja w zarządzaniu logistyką służby zdrowia, "Logistyka", nr 6/2010, s. 10-13.
 17. http://www.kamsoft.pl/prod/medis/wiecej.htm (dostęp: 04.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu