BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolska Paulina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)
Tytuł
Aspekty prawne imprez masowych w Polsce w świetle literatury przedmiotu
Legal Aspects of Mass Events in Poland Light Literature
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 76-79, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Imprezy masowe, Regulacje prawne
Security, Mass events, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie wybranych aspektów prawnych związanych ze stroną organizacyjną imprez o charakterze masowym. Autorka szczególną uwagę zwraca na: bezpieczeństwo - jako wartość najwyższą, obowiązki organizatorów i uczestników imprez masowych, a także na warunki techniczno-organizacyjne imprez masowych. (abstrakt oryginalny)

The work aims to show the legal aspects of mass events in Poland. Focus has been on issues such as safety, responsibilites organizer and partcipant in the mass event, as well as the conditons of technical and organizatonal events. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, (2013) Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s. 52-70.
 2. Gazeta Podatnika nr 98/2016, hasło: impreza masowa, http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/impreza_masowa-a_1071.htm, [24.08.2016].
 3. Klamut R., (2012) Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Ekonomia i Nauki Humanistyczne nr 286, z. 19(4), s. 41.
 4. Korzeniowski L., (2000) Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenia, ochrona, Kraków: PSB, s. 437.
 5. Rozporządzenia, htp://www.ochronaimprezmasowych.pl/index.php/czytelnia/akty-prawne/rozporzadzenia, [24.08.2016],
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeń-stwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą rozgrywać się mecze piłki nożnej, Dz.U. nr 121, poz. 820.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania prze-biegu imprezy masowej
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeń-stwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postę-powania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu ustala-nia szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.
 16. Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: bezpieczeństwo publiczne, htp://www.sjp.pwn.pl, [19.08. 2016].
 17. Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: bezpieczeństwo, htp://www.sjp.pwn.pl [19.08.2016].
 18. Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: porządek publiczny, http://www.sjp.pwn.pl, [19.08. 2016].
 19. Ura E., (1974) Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, "Państwo i Prawo" nr 2, s. 80.
 20. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu