BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymowicz-Grzyb Paulina (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Jaegermann Zbigniew (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Konopka Gustaw (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Wiśniewski Zdzisław (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Pęczkowski Paweł (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie)
Tytuł
Niskotemperaturowe starzenie cyrkonowych materiałów ceramicznych y-tzp.Cz. 1. Badania mikrostruktury i przemian fazowych
Low-temperature Degradation of Y-TZP Zirconia Ceramics. Part I: Microscopic Observations and Phase Analysis
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 3, s. 6-10, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Materiałoznawstwo, Medycyna
Materials science, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań było zjawisko starzenia niskotemperaturowego materiałów cyrkonowych. Ma ono ogromny wpływ na funkcjonalność i trwałość elementów wykonanych z ceramiki cyrkonowej. Celem niniejszej pracy było zbadanie początkowych etapów procesu niskotemperaturowego starzenia materiałów cyrkonowych Y-TZP metodami analizy fazowej XRD oraz obserwacji mikroskopowych SEM. Badania fazowe przeprowadzone metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazały wzrost zawartości fazy jednoskośnej w badanych materiałach Y-TZP, co potwierdziło wystąpienie zjawiska starzenia hydrotermalnego. Zawartość fazy jednoskośnej ZrO2 w starzonych próbkach była proporcjonalna do czasu starzenia. Wyniki badań XRD zostały potwierdzone analizą obrazów mikroskopowych SEM. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study was the phenomenon of low-temperature degradation (LTD) of Y-TZP zirconia ceramics. It has crucial impact on functionality and stability of zirconia elements. The aim of this work was to investigate the initial stages of LTD process of zirconia ceramics by means of phase analysis XRD and SEM microscopic observations. Phase analysis conducted by X-ray diffraction method showed that the content of monoclinic phase in samples after aging increased. The content of the monoclinic ZrO2 phase in aged samples was proportional to the aging time. XRD results have been confirmed by SEM image analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kelly Denry, J.R. (2008), State of the art of zirconia for dental application, "Dent. Mater.", 24, 299-307
 2. Hisbergues M., Vendeville S., Vendeville P. (2009), Zirconia: established facts and perspectives for a biomaterial in dental implantology, "J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater.", 88B, 519-529
 3. Kelly J.R., Denry I. (2008), Stabilized zirconia as a structural ceramic: An overview, "Dent. Mater.", 24, 289-298
 4. Hannink R.H.J., Kelly P.M., Muddle B.C. (2000), Transformation toughening in zirconia-containing ceramics, "J. Am. Ceram. Soc.", 83 (3), 461-487
 5. Chevalier J., Gremillard L., Virkar A.V., Clarke D.R. (2009), The tetragonalmonoclinic transformation in zirconia: lessons learned and future trends, "J. Am. Ceram. Soc.", 92 (9), 1901-1920
 6. Maccauro G., Piconi C., Burger W., Pilloni L., De Santis E., Muratori F., Learmonth I.D. (2004), Fracture of a Y-TZP ceramic femoral head, "J. Bone Jt. Surg.", 86B, 1192-1196
 7. Sato T., Shimada M.(1985), Transformation of yttria-doped tetragonal ZrO2 polycrystals by annealing in water, "J. Am. Ceram. Soc.", 68 (6), 356-359
 8. Chevalier J., Gremillard L., Deville S. (2007), Low-temperature degradation of zirconia and implications for biomedical implants, "Ann. Rev. Mater. Res.", 37, 1-32
 9. Guo X., Schober T. (2004), Water incorporation in tetragonal zirconia, "J. Am. Ceram. Soc.", 4887 (4), 746-748
 10. McEntire B.J., Bal B.S., Rahaman M.N., Chevalier J.,. Pezzotti G (2015), Ceramics and ceramic coatings in orthopaedics, "J. Eur. Ceram. Soc.", 35, 4327-4369
 11. Flinn B.D., Raigrodski A.J., Singh A., Mancl L.A. (2014), Effect of hydrothermal degradation on three types of zirconias for dental application, "The Journal of Prosthetic Dentistry", 112 (6), 1377-1384
 12. Faryna M. (2005), Mikroskopia orientacji - nowe narzędzie do badań kompozytów ceramicznych, "Kompozyty", 2 (5), 267-272
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu