BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Ewelina (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Markowska Daria (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Uwarunkowania prawno-gospodarcze rozwoju handlu między Polską i Włochami
Conditons of Legal and Economic Development of Trade between the Polish and Italy
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 80-85, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Gospodarka międzynarodowa, Handel, Rozwój handlu
International economics, Trade, Trade development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Włochy
Poland, Italy
Abstrakt
Obecnie handel kwalifikuje się do jednych z najistotniejszych działów gospodarki. We współczesnej gospodarce światowej uważany jest za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego kraju. Stanowi tym samym istotny czynnik rozwoju również polskiej gospodarki. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie uwarunkowań rozwoju handlu Polski z Włochami. Przedstawiono w artykule podstawy prawne handlu obu omawianych krajów, jak również dokonano analizy porównawczej potencjału gospodarczego Polski oraz Włoch. Dodatkowo scharakteryzowano konkurencyjność międzynarodową Polski i Włoch, jak również pozycję badanych krajów w handlu światowym. (abstrakt oryginalny)

Currently, trade qualifies for one of the most important sectors of the economy. In the modern global economy it is considered to be a key factor in the economic growth of the country. It is thus an important factor in the development of the Polish economy. The aim of this publication is to show the conditions for the development of Polish trade with Italy. Presented in the article, the legal basis for trade in both these countries, as well as a comparative analysis of the economic potential of Polish and Italian. In addition, we characterized the international competitiveness of Polish and Italian, as well as the position of the surveyed countries in world trade. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://europa.eua/pol/pdf/flipbook/pl/customs_pl.pdf [21.11.2016].
 2. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year [20.12.2016].
 3. http://isip.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasW&pas-sName=W ochy [20.11.2016].
 4. https://www.cia.gov/Iibrary/publications/the-world-factbook/fields/2012.htmb [12.12.2016].
 5. http://www.kierunekwlochy.pl/wlochy-trzecia-gospodarka-europy [25.11.2016].
 6. http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Analizy+z+obszaru+handlu+zagranicznego [20.12.2016].
 7. https://www.worldcompetitivenessxom/OnLine/App/lndex.htm [20.12.2016].
 8. Misala J., (2006) Podstawowe problemy pomiaru międzynarodowe konkurencyjności gospodarki krajów [w:] Weresa M.A., Polska. Report konkurencyjności 2006. Rola innowacji W kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 9. Misztal P., Miynarzewska-Borowiec I., Siek E., (2011) Rozwój handlu Polski z Chinami W okresie 1992-2008 [w:] Misala J., (red.), Polska W handlu międzynarodowym, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 10. www.parp.gov.pl [23.11.2016].
 11. www.worldbank.org [20.12.2016].
 12. Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z 1985 roku (Dz.U. z 1989 roku nr 62, poz. 364).
 13. Umowy między Rządem PRL a Rządem RW w sprawie popierania i ochrony inwestycji z 1989 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu