BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turoń Katarzyna (Politechnika Śląska), Czech Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wyższy poziom CSR : doskonalenie rozwiązań społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży Kuriersko-Ekspresowo-Pocztowej
Higher CSR Level : Improvement of Corporate Social Responsibility Solutons on the Example of the Courier-Express-Parcel Services Area (CEP)
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 86-89, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Logistyka, Usługi kurierskie, Usługi pocztowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Logistics, Courier services, Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca poświęcona została udoskonalaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Autorzy skupili się na przedstawieniu zaawansowanej formy CSR - CSR 2.0 - jako możliwości ulepszania koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Ideę odniesiono do praktyk stosowanych w branży kuriersko-ekspresowo-pocztowej (KEP), u której liderów widoczny jest trend modernizowania aktywności CSR, w kontekście strategii, realnych działań a także tworzenia nowej wartości dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The article presents a concept of improving corporate social responsibility (CSR). The authors focused on the demonstration of advanced forms of CSR - CSR 2.0 - as an opportunity to improve the concept of responsible business. The idea of CSR 2.0 reference to practices in the CEP (Courier-Express-Parcel Services) area, where the leaders apply the trend of modernizing the CSR activities in the context of the strategy, real action and create new value for society, environment and economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czasopismo Top Logistyk, (2016) Odbiór samodzielny, nr 3(51), Po-znań: Medialog.
 2. htp://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/g0/about_us/logi-stcs_insights/dhl_trendreport_fairresp.pdf [11.08.2016].
 3. http://www.logistyczny.com/aktualnosci/nowosci-dla-tsl/item/1973-dhl-na-rowerach [11.08.2016].
 4. https://www.dpdgroupdrivingchange.com/pl/#drivingchange [11.08.2016].
 5. htps://www.facebook.com/LivingResponsibility/ [11.08.2016].
 6. htps://www.uschamberfoundaton.org/blog/post/csr-30-capitalism-twist-networked-value/31539 [10.08.2016].
 7. Kawa A., (2016) Usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe (KEP) [w:] Fechner I., Szyszka G., (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2015, Poznań: Biblioteka Logistyka.
 8. Schmidpeter R., (2013) Corporate Social Responsibility: A new management paradigm? [w:] Okpara J., Idowu S., (red.), Corporate Social Responsibility, Challenges, Opportunites and Strategies for 21st century leaders, Berlin: Springer.
 9. Schneider A., (2015) Reifegradmodell CSR - eine Begrifsklärung und Abgrenzung [w:] Schneider A., Schmidpeter R., (red.), Corporate Social Responsibility Verantworstungsvolle Unternehmensführung in Theorie und Praxis, Berlin: Springer.
 10. Stecko J., (2012) CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketng, zeszyt 19, nr 3, Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 11. Turoń K., Czech P., Cieśla M., (2016) Działania prośrodowiskowe w branży KEP w Polsce [w:] Sładkowski A., Czech P., Haniszewski T., Konieczny Ł., (red.), Transport Problems 2016. VIII Internatonal symposium of young researchers. Proceedings, Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
 12. Visser W., (2010) CSR 2.0. The Evoluton and revoluton of Corporate Social Responsibility [w:] Pohl M., Tolhurst N., (red.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, London: Wiley.
 13. Visser W., (2011) The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business, London: Wiley.
 14. Visser W., Maten D., Pohl M., Tolhurst N., (2010) The A to Z of Corporate Social Responsibility, London: Wiley
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu