BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitner Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji
Dilemmas Social Responsibility Organizatonal
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 90-96, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Współpraca, Gospodarka rynkowa
Social Responsibility, Cooperation, Market economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Grupa Wyszehradzka to nieformalna forma współpracy czterech państw Środkowej Europy - Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku. Głównym celem Grupy Wyszehradzkiej, nazywanej również V4 była współpraca w zakresie budowy nowych, demokratycznych systemów politycznych oraz wolnorynkowej gospodarki. W dalszej perspektywie idea stworzenia Grupy Wyszehradzkiej obejmowała uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Grupa Wyszehradzka spełniła założone cele oraz poprzez swoją działalność może pochwalić się niemałymi osiągnięciami na tle polityki wewnątrz Unii Europejskiej. 15 lutego 2017 roku w Polsce obchodzono 26 rocznicę założenia Grupy Wyszehradzkiej. (abstrakt oryginalny)

The Visegrad Group is an informal form of cooperation tied between four Central-European countries - Poland, The Czech Republic, Slovakia and Hungary. It was on February 15, 1991, when the Visegrad Group was established. The main goal of the Visegrad Group, also known as the V4, was the cooperation on establishing modern democratic political systems and a free-market economy. In the long run, however, the main purpose was to participate in the process of the European integration. The Visegrad Group has accomplished those goals and can be proud of significant achievements against the background of the EU. On February 15, 2017, the Visegrad Group celebrated the 25th anniversary of its establishment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., (2009) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa: PWE.
 2. Carnegie A., (1889) The Gospel of Wealth, "North American Review", tom CXLVIII, czerwiec.
 3. Doktór K., (2005) Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6.
 4. European SMEs and Social and Environmental Responsibility, (2002) Observatory of European SMEs, nr 4.
 5. Filek J., (2006) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? Warszawa: UOKiK.
 6. Frederick W.C., Davis K., Post J.E., (1988) Corporate Social Responsibi-lity and Business Ethics, New York: McGraw-Hill Publishing Company, (szósta edycja).
 7. Freeman R.E., (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitnam.
 8. Freeman R.E., Evan W.M., (1990) Corporate governance: A Stakeholder interpretation, "Journal of Behavioural Economics", tom 19, s. 337-359.
 9. Friedman M., (1993) Kapitalizm i wolność, Warszawa: Centrum im. A. Smitha i "Rzeczpospolita".
 10. Friedman M., (1999) Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków [w:] Chrtssides D.Ch., Kaler H.J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa: PWN.
 11. Internatonal Dictonary of English, (1995) Cambridge University Press.
 12. Jenkins H., (2004) A Critque of Conventonal CSR Theory: A SME Perspectve, "Journal of General Management", tom 29, nr 4 summer.
 13. Karaś M., (2003) Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski J., (red.), Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 14. Krajewski S., (2009) Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 15. Leja K., (red.), (2008) Społeczna odpowiedzialność uczelni, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 16. Paliwoda-Matolańska A., (2006) Społeczna odpowiedzialność w biznesie rodzinnym, "Biznes rodzinny" nr 1.
 17. Presentaton of 2002 Observatory Report on European SMEs and social and environmental responsibility on 29 May 2002, Conference Center A. Borschete, Brussels [w:] summary_record_29_may.pdf z dnia 20 marca 2005.
 18. Rojek-Nowosielska M., Szczepaniak J., (2003) Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa a teorie agencji i interesariuszy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Nauki Humanistyczne".
 19. Rybak M., (2004) Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN.
 20. Shankman N.A., (1999) Reframing the Debate Between Agency and Stakeholder Theories of the Firm, "Journal of Business Ethics" nr 19, s. 321.
 21. Sokołowska A., (2009) Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością czynnikiem sukcesu małego przedsiębiorstwa [w:] Czubasiewicz H., Czerska M., (red.), Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 22. Vives A., (2006) Social and Environmental Responsibility in Small and Medium Enterprises in Latn America, "The Journal of Corporate Citzenship", Shefeld, spring, zeszyt 2.
 23. Walkowiak R., (2009) Społeczna odpowiedzialność organizacji [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, Walkowiak R., Krukowski K., (red.), Olsztyn: Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu