BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioła-Kowalczyk Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Analiza interesariuszy firmy - zasady metodyczne i studium przypadku
Stakeholder Analysis - Methodology and Case Study
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 97-103, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Interesariusze, Planowanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Stakeholders, Strategic planning, Small business, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie charakterystyki teorii interesariuszy i procedury ich analizy oraz zaprezentowanie tej metody na podstawie studium przypadku. W tekście zawarty został rys omawianej teorii i jej metody szczegółowe, a także przebieg procedury analizy grup interesu oparty na wybranych pozycjach literatury przedmiotu. Określona została celowość i korzyści płynące z zastosowania rozważanej metody - w ujęciu stricte teoretycznym oraz na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa z pogranicza branż kosmetycznej i medycznej, które wykorzystuje procedurę analizy interesariuszy w praktyce, czyniąc ją jedną z podstaw działań analitycznych kreujących w znacznej mierze strategię firmy. (abstrakt oryginalny)

This article aims to make the characteristics of the theory of stakeholders and procedure of their analysis, but also to present this method on the base of case study. The text contained a figure of discussed theory and its specific methods, as well as the course of procedures for the analysis of interest groups, predicated on selected literature on the subject. In the article, there were defend purpose and beneficial effects of considered method- strictly theoretical, and on the example of micro-enterprise from the border of the cosmetic and medical branches, that uses stakeholder analysis in practice, making it one of the bases of the analytical operations, that create the company's strategy to a large extent. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Freeman R.E., Reed D.J., (1983) Stakeholders and Shareholders: A New perspectve on Corporate Governance, "California Management Review", tom XXV, nr 2.
  2. Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B., (2004) Stakeholder Theory and The Corporate Objectve Revisited, "Organizaton Science", tom 15, nr 3.
  3. Johnson G., Scholes K., (1999) Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, London: Prentce Hall.
  4. Kozina A., (2006) Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji, Management Forum 2020, Warszawa: Katedra Teorii Zarządzania SGH.
  5. Kozina A., (2007) Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji, Wałbrzych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
  6. Lisiński M., (2004) Metody planowania strategicznego, Warszawa: PWE.
  7. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., (1997) Towards a Theory of Stakeholder Identfcaton and Salience: Defning the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", tom 22, nr 4.
  8. Obłój K., (2007) Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE.
  9. Savage G.T., Nix T.W., Whitehead C.J., Blair J.D., (1991) Strategies for Assessing and Managing Organizatonal Stakeholders, "Academy of Management Executve", tom 5, nr 2.
  10. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R., (1997) Kierowanie, Warszawa: PWN
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu