BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Anna (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu)
Tytuł
Doskonalenie zasobów ludzkich prowadzone w ramach polityki racjonalnego zatrudnienia
Improving Human Resources in the Framework of Rational Employment Policy
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 117-120, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Doskonalenie zawodowe, Motywowanie pracowników, Dobór pracowników
Human resources, Further education, Motivating employees, Employees' recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych aspektów doskonalenia zasobów ludzkich prowadzonych w ramach polityki racjonalnego zatrudnienia we współczesnych przedsiębiorstwach. W tym kontekście omówione zostały główne kryteria, na których przedsiębiorstwo powinno koncentrować swoją uwagę. Postępowanie osób zarządzających danym przedsiębiorstwem powinno być nastawione na doskonalenie kwalifikacji zawodowych, mentalności oraz motywacji pracujących w nim ludzi, a także na kształtowaniu zdrowych stosunków współpracy i współdziałania, umożliwiającego sprawne realizowanie jego celów i zadań, przy jednoczesnym zaspokajaniu ich aspiracji i potrzeb. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the main aspects of improving human resources carried out under the policy of rational employment in today's enterprises. In this context, we discussed the main criteria on which company should focus their attention. The behaviour of managers in the enterprise should be aimed at improving professional skills, mentality and motivation of the employees, as well as the creation of a healthy relationship of cooperation and collaboration to enable the efficient implementation of it's goals and objectives, while meeting their aspirations and needs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dolot A., (2014) Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw [w:] Zioło Z., Rachwał T., (red.), Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych nr 10, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Nowa Era.
  2. htp://www.szkolenia.avenhansen.pl/artykul-rekrutacja-wewnetrzna-czy-zewnetrzna.html [25.07.2016].
  3. Król H., Ludwiczyński A., (2014) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
  4. Krzyszkowska P., (2015) Zwolnienia pracowników jako nieuchronny proces zachodzący w działalności każdej organizacji [w:] "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 82.
  5. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., (2010) Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Warszawa: Difn.
  6. Listwan T., (2010) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  7. Penc J., (2007) Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Warszawa: Difn.
  8. Pietroń-Pyszczek A., (2007) Motywowanie pracowników wskazówki dla menadżerów, Warszawa: MARINA.
  9. Pocztowski A., (2003) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  10. Wolkowiak R., (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu