BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chochla Monika (www.job-choice.net), Brzeska Małgorzata (www.job-choice.net)
Tytuł
Zadowolenie z pracy - jak uniknąć wypalenia zawodowego, a zwiększyć szanse na doświadczanie zaangażowania w pracy?
Job Satisfaction - How to Avoid Burnout and Increase the Chances of Experiencing Work Engagement?
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 132-134, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Wypalenie zawodowe, Zaangażowanie organizacyjne
Job satisfaction, Professional burnout, Organizational commitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, w przystępnej dla czytelnika formie, przedstawiono zależności między zaangażowaniem w pracę (ang. work engagement) w koncepcji W. B. Schaufeliego i A. B. Bakkera (2005) a wypaleniem zawodowym (ang. burnout) w klasycznym rozumieniu C. Maslach i M. P. Leitera (1997). Opisano pozytywne skutki odczuwania satysfakcji w pracy (ang. job satisfaction) i zaangażowania w nią. W odpowiedzi na to, w jaki sposób możliwe jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej przestrzeni do wzrostu zaangażowania oraz jak pracownicy mogą samodzielnie je rozwijać, zaproponowano model zasoby-wymogi pracy (ang. job demands-resources model) autorstwa E. Demerouti i innych badaczy (2001). (abstrakt oryginalny)

Job satisfaction - how to avoid burnout and increase the chances of experiencing work engagement? In the article the relation between work engagement (Bakker, Schaufeli 2004) and burnout (Maslach, Leiter 1997) is presented in straightforward formula. The positive effects of job satisfaction feeling and work engagement are described. The aim of the article is to give a projected answer for an important question: how to provide employees proper conditions to increase their engagement and how the employees can develop it on their own. In response to this problem the job demands-resources model (Demerouiti and others 2001) is proposed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artz B., (2009) The Role of Firm Size and Performance-Pay in Determining Employee Job Satsfacton, Ann Arbor: ProQuest LLC.
 2. Avery D.R., McKay P.F., Wilson D.C., (2007) Engaging the aging work-force: The relatonship between perceived age similarity, satsfacton with coworkers, and employee engagement, "Journal of Applied Psychology" nr 92, s. 1542-1556.
 3. Bakker A.B., Demerout E., Schaufeli W.B., (2005) The cross-over of burnout and work engagement among working couples, "Human Relatons" nr 58, s. 661-689.
 4. Bakker A.B., Van Emmerick H., Euwema M.C., (2006) Crossover of burnout and engagement in work teams, "Work and Occupatons" nr 33, s. 464-489.
 5. Czarnota-Bojarska J., (1991) Satysfakcja z pracy. Przegląd teorii i badań [w:] Kranas G., (red.), Wybrane zagadnienia społecznej psychologii organizacji tom 3, s. 70-103, Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii.
 6. Demerout E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B., (2001) The Job Demands -Resources Model of Burnout, "Journal of Applied Psychology" nr 86, s. 499-512.
 7. Derbis R., Bańka A., (1998) Poczucie jakości życia a swoboda i odpowiedzialność, Poznań: Wydawnictwa Naukowe SPiA.
 8. Maslach C., Leiter M.P., (1997) The truth about burnout: How organizatons cause personal stress and what to do about it, San Francisco, CA: Jossey-Buss.
 9. Robinson D., Perryman S., Hayday S., (2004) The Drivers of Employee Engagement, Raport nr 408, Brighton: Insttute for Employment Studies.
 10. Szabowska-Walaszczyk A., Zawadzka A.M., Wojtaś M., (2011) Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera, "Psychologia Jakości Życia" nr 10(1), s. 57-74.
 11. Zawadzka A.M., Szabowska-Walaszczyk A., (2014) Does self-improvement explain well-being in life and at workplace? Analysis based on selected measures of well-being. Polish "Psychological Bulletn" nr 45(2), s. 134-141
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu