BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Padechowicz-Rugała Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Doradca i doradztwo zawodowe w opiniach osób bezrobotnych
Advisor and Counseling in the Opinions of the Unemployed
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 135-141, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Doradztwo, Bezrobocie, Ośrodki doradztwa rolniczego
Consultancy, Unemployment, Agricultural advisory centers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł oscyluje wokół tematyki doradztwa zawodowego, które jest prowadzone w Urzędach Pracy oraz Klubach Integracji Społecznej. W artykule zostały przedstawione wyniki badań, dotyczące opinii osób bezrobotnych na temat cech osobowościowych doradcy, jego postawy oraz metod, form i porad, które wykorzystuje w relacji z klientem. Artykuł składa się z trzech części. Pierwszą część stanowi wstęp, drugą rozwinięcie, na którą składa się przedstawienie wyników badań zawierających opinie osób bezrobotnych na temat osoby doradcy zawodowego oraz metod, form, porad, jakie występują we współpracy z klientem. Artykuł kończą wnioski i podsumowanie. (abstrakt oryginalny)

Article oscillates around the theme of vocational guidance, which is conducted in the offices of Labour and Social Integration Clubs. The article presents the results of surveys on the opinions of the unemployed on the personality traits adviser of his attitude and methods, forms and tips that are used in the customer relationship. The article consists of 3 parts. The first part is an introduction, the second developing which consists of presenting research results that contain the opinions of the unemployed about the individual counselor and methods, forms, advice which occur in cooperation with the customer. The article ends with a summary and conclusions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duda W., Kukla D., (2009) Społeczne oczekiwania wobec doradców, "Pedagogika pracy" nr 54.
 2. Filutowicz E., (2010) Metody warsztatowe jako forma pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi [w:] Kukla D., Bednarczyk H., (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 3. Hochman-Musielak M., (1994) Pozycja doradcy zawodowego w rejonowym urzędzie pracy. Obraz doradcy z oczach bezrobotnych, "Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego" nr 3.
 4. Kukla D., Bednarczyk Ł., (2006) Doradca zawodowy, a doradca personalny - cechy, kompetencje, możliwości zatrudnienia, regulacje prawne, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" nr 3.
 5. Kupisiewicz Cz., (2005) Podstawy dydaktyki, Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 6. Makuła G., (2010) Poradnictwo zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych [w:] Kukla D., Bednarczyk Ł., (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. Marcinkowska K., Gębska K., (2007) Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród słuchaczy centrum kształcenia ustawicznego oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej dotyczących diagnozy zapotrzebowania na pomoc doradczą edukacyjno-zawodową, Ruda Śląska: Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 8. Mrozek M., (2009) Praca z klientem dorosłym. ABC Doradcy Zawodowego, Warszawa: Wydawnictwo KOWEZiU.
 9. Nowacki T., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., (2000) Nowy słownik pedagogiki pracy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 10. Okoń W., (1987) Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Sarzyńska E., (2010) Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 12. Wójta-Kempa M., (2009) Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego, Wałbrzych: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu