BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej
The Impact of Changes to the Regulations of VAT in 2017 on Small Construction Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 11-19, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo budowlane
Value Added Tax (VAT), Small business, Construction company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest zidentyfikowanie wpływu zmian ustawy o podatku od towarów i usług na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw branży budowlanej. Metodologia badania - Do napisania artykułu niezbędne były następujące metody badawcze: studia literaturowe, analiza i wnioskowanie. Zastosowano również studium przypadku. Badaniu poddane zostało małe przedsiębiorstwo działające na terenie Polski i wykonujące usługi budowlane. Wynik - Przedstawiono specyfikę przedsiębiorstw budowlanych. Określono istotę podatku od towarów i usług. Przeanalizowano zmiany oraz określono ich skutki dla małych przedsiębiorstw budowlanych. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest zidentyfikowanie problemów, które mogą pojawić się w przedsiębiorstwach branży budowlanej w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the impact of 2017 changes in the VAT regulations on small construction companies. Design/methodology/approach - The article employs the following research methods: literature overview, analysis and inference. A case study was discussed. A small Polish construction business was used as an object of research. Findings - Special characteristics of the construction companies were identified. The essence of the VAT was studied. Tax changes and their implications for small construction companies were determined and analyzed. Originality/value - The value of the article resides in the identification of problems likely to impact the construction industry due to the changes in VAT regulations effective from January 1, 2017.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2016). Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2015 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 2. GUS (2017). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2017. Pobrano z: http://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach- 2000-2017,4,8.html (15.03.2017).
 3. Jagiełło, S. (2001). Rachunek i analiza kosztów oraz wyników przedsiębiorstw budowlanych. Poznań-Wrocław: Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk Sp. z o.o.
 4. Kotapski, R. (2014). Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. Wrocław: Wydawnictwo Marina.
 5. Matejun, M. (2012). Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, s. 159-206. Warszawa: Difin.
 6. Michalak, J. (2006). Charakterystyka branży i przedsiębiorstw usług budowlanych. W: I. Sobańska (red.), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty. Planowanie. Kontrola. Warszawa: Difin.
 7. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Poszwa, M. (2015). Special VAT Settlement Procedures. W: E. Nowak, R. Motoryn, M. Wierzbiński (red.), Quantitative Methods in Accounting and Finance, s. 135-142. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Dz.U. 2015, poz. 1676.
 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm. Dz.U. 2016, poz. 2024.
 11. Zubrzycki, J. (2017). Leksykon VAT. T. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 12. Zubrzycki, J. (2017). Leksykon VAT. T. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu