BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimny Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efektywność inwestycji w akcje notowanych w Polsce spółek private equity
The Efficiency of Investments in Shares of Private Equity Companies Listed in Poland
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 100-126, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Private equity, Efektywność inwestycji, Portfel inwestycyjny
Private equity, Efficiency of investment, Investment portfolio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę efektywności inwestycji w akcje spółek, które prowadzą działalność na rynku private equity, notowanych na polskim publicznym rynku akcji (zidentyfikowano 29 takich spółek). Wykazano, że inwestycje w te akcje przynoszą generalnie wyższe stopy zwrotu niż z indeksu WIG (przyjętego za benchmark), ale też cechują się znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym (mierzonym odchyleniem standardowym). Efektywności tych inwestycji (mierzonej wskaźnikami Sharpe'a i Treynora) nie można uznać za wyższą od efektywności inwestycji w benchmark (WIG), co jednak nie znaczy, że jest ona niższa. Ponadto stwierdzono słabą korelację stóp zwrotu z akcji notowanych spółek private equity ze stopami zwrotu z WIG, z czego wynika, iż akcje te są instrumentami pozwalającymi znacznie redukować ryzyko portfeli inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the analisys of the eficiency of investing in shares of companies operating on private equity market and quoted on Polish public equity market (29 such companies was identified). It has been shown that investments in these shares generally bring higher rates of return than WIG (chosen as benchmark), but with significantly higher risk accompanied (measured by standard deviation). The efficiency of such investments (measured by Sharpe and Treynor ratios) cannot be considered higher than the efficiency of investment in the benchmark (WIG), which does not mean that it is lower. The study also showed that the correlation between rates of return from the shares of listed private equity companies and the rates of return from WIG is low, which implies that these shares are instruments enabling significant reduction of risk of investment portfolios.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner P., Beyschlag G., Friederich T., Kalepky M., Zagst R., 2012, Modelling and managing portfolios including listed private equity, Computers and Operations Research, vol. 39 (4), s. 753-764.
 2. Bankier, serwis internetowy, www.bankier.pl (dostęp 18.08.2016).
 3. Bergmann B., Christophers H., Huss M., Zimmermann H., 2010, Listed Private Equity, [w:] Cumming D. (red.), Private Equity: Fund Types, Risks and Returns, and Regulation, John Wiley & Sons, Inc., s. 53-70.
 4. Bilo S., Christophers H., Degosciu M., Zimmermann H., 2005, Risk, returns, and biases of listed pri- vate equity portfolios, Working Paper, University of Basel.
 5. Cumming D., Fleming G., Johan S.A., 2011, Institutional investment in listed private equity, European Financial Management, vol. 17(3), s. 594-618.
 6. Degosciu M., 2012, Listed vs. Unlisted Private Equity (First Version), http://ssrn.com/abstract=2081997 (dostęp 6.09.2016).
 7. GPW, podstawowe statystyki GPW, https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (dostęp 13.09.2016).
 8. GPWInfoStrefa, serwis informacyjny GPW, www.gpwinfostrefa.pl (dostęp 12.08.2016).
 9. Huss M., 2005, Performance characteristics of private equity. An empirical comparison of listed and unlisted private equity vehicles, Working Paper, University of Basel.
 10. Invesco PowerShares, 2016, PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio, www.invesco.com (dostęp 5.09.2016).
 11. Invest Europe, 2016, European private equity activity data 2007-2015, Invest Europe Research, www.investeurope.eu (dostęp 13.09.2016).
 12. Jajuga K., Jajuga T., 2001, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. LPEQ, 2014, 8 Steps for Analysing Listed Private Equity Companies, www.lpeq.com (dostęp 31.08.2016).
 14. LPX Group, http://www.lpx-group.com/listed-private-equity.html (dostęp 31.08.2016).
 15. McGraw Hill Financial, 2016, S&P Listed Private Equity Index Methodology, www.us.spindices.com (dostęp 05.09.2016).
 16. Money.pl, serwis internetowy, www.money.pl (dostęp 18.08.2016).
 17. NewConnect, serwis internetowy GPW, www.newconnect.pl (dostęp 12.08.2016).
 18. OECD Statistics, baza danych, http://stats.oecd.org (dostęp 24.08.2016).
 19. PSIK (Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych), lista członków-funduszy, http://www.psik.org.pl/fundusze.html (dostęp 13.09.2016).
 20. Sharma M., Aggarwal R., 2012, S&P Listed Private Equity Index: Performance analysis and maximizing the coefficient of determination, The Journal of Private Equity, vol. 15, no. 3, s. 96-101.
 21. Small K., Duncan D., Small E., 2013, The PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio: Risk and performance analysis, The Journal of Private Equity, vol. 16, no. 2, s. 99-109.
 22. Sosnowski T., 2014, Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Stooq, serwis internetowy, www.stooq.pl (dostęp 16.08.2016).
 24. Tarczyński W., 1997, Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 25. Zasępa P., 2010, Venture capital - sposoby dezinwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 26. Zimny A., 2009, Trendy rynku PE/VC a trendy rynków giełdowych, [w:] Filipiak B., Mikołajczyk B. (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Difin, Warszawa.
 27. Zimny A., 2013a, Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Zimny A., 2013b, Koniunktura giełdowa a stopy zwrotu z inwestycji Private Equity, [w:] Zarzecki D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu