BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giżyński Juliusz (Sopocka Szkoła Wyższa)
Tytuł
Wydajność fiskalna podatku bankowego w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowania
Fiscal Efficiency of Bank Levy in Poland at the Early Stage of its Functioning
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 28-41, tab., bibliogr. 25 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Podatki, Podatek bankowy, Opłata bankowa, Kryzys subprime
Taxes, Bank tax, Bank levy, Subprime crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem autora artykułu jest zbadanie wydajności fiskalnej podatku bankowego w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowania. Podatek ten przyjęto ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych na początku 2016 roku. W krajach Unii Europejskiej jego koncepcję zaczęto stosować szerzej po międzynarodowym kryzysie subprime, głównie jako reakcję na hazard moralny banków i jego ogromne skutki dla podatników krajów Unii. Polski podatek bankowy ma z kolei charakter wyłącznie fiskalny. Do przygotowania tego artykułu posłużyła metoda badawcza, jaką jest studium literatury oraz analiza szacunkowych danych z Ministerstwa Finansów. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wniosku, że dochody z podatku bankowego w Polsce w okresie marzec - wrzesień 2016 r. kształtowały się znacznie poniżej prognozy, a główną tego przyczyną są wady jego konstrukcji. Aby poprawić wydajność fiskalną tej daniny, należałoby m.in. uszczelnić przepisy, ograniczyć praktykę przenoszenia udzielania kredytów za granicę oraz zmienić regulacje dotyczące wprowadzania programów naprawczych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to examine fiscal efficiency of bank levy in Poland in the initial period of its functioning. This levy was implemented by the Law of the Tax for certain Financial Institutions at the beginning of 2016. In the European Union countries its idea was applied after the international subprime crisis, mainly as a reaction to banks' moral hazard and its huge results for taxpayers from the above mentioned countries. Polish bank levy has in turn only fiscal character. To prepare this article some scientific methods were used, such as the study of literature and the analysis of estimated data prepared by the Ministry of Finance. The conducted research allowed to draw a conclusion that bank levy incomes in Poland between March and September 2016 were substantially below the forecast. The main reason for this is that the construction of this tax has some disadvantages. In order to improve its fiscal efficiency, there should be necessary, among others things, to tighten up legislation, limit the practice of transferring granting credits abroad and change regulations concerning the implementation of rescue programmes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A., Bień W., 2010, Słownik finansów, Difin, Warszawa.
 2. Dec P., Masiukiewicz P., 2013, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. EBC, 2016, Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, CON/2016/1.
 4. Franczyk J., 2016, Podatek straconej szansy, miesięcznik finansowy BANK, czerwiec, s. 26-28.
 5. Gajewski D. J., 2016, Podatek bankowy w Polsce - zalety i wady, Analizy i Studia CASP, 20 kwietnia, nr 1(1).
 6. Gomułowicz A., Małecki J., 2013, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 7. Gwiazdowski R., 2007, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, WUW, Warszawa.
 8. Interpretacja ogólna nr PK1.8201.1.2016 Ministra Finansów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, 2016, DzU Ministra Finansów, Warszawa, 10 marca, poz. 22.
 9. Kil K., Ślusarczyk R., 2014, Podatek bankowy w krajach unii europejskiej - ocena implementacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 348, Polityka ekonomiczna, Wrocław, s. 124-133.
 10. Kosek-Wojnar M., 2012, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 11. Krześniak-Sajewicz M., 2016, Podatek bankowy do uszczelnienia, Rzeczpospolita z 19 października, nr 245, s. B-3.
 12. MF, 2016, Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za styczeń - wrzesień 2016 roku, Warszawa, październik.
 13. NBP, 2016, Raport o stabilności systemu finansowego, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, luty.
 14. Owsiak S. (red.), 2015, Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, PTE, Warszawa.
 15. Pawłowicz L., 2015, Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, IBnGR, Gdańsk, listopad.
 16. Podatek warto skorygować, 2016, Rozmowa M. Krześniak-Sajewicz ze Z. Jagiełłą - prezesem PKO BP, Rzeczpospolita z 18 maja, nr 115, s. B-12.
 17. Szołno-Koguc J., 2012, Istota i czynniki determinujące wydajność fiskalną podatków i systemu podatkowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, Katowice, s. 384-395.
 18. Szymański D., 2016, 5,5 mld zł z podatku bankowego? Nic z tego. Oto jak banki przechytrzyły min. Szałamachę, http://businessinsider.com.pl/finanse/podatek-bankowy-nizsze-wplywy/jz3cjqx (dostęp 31.10.2016).
 19. UKNF, 2016, Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Warszawa, lipiec.
 20. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, DzU 1995, nr 4, poz. 18 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, DzU 2011, nr 126, poz. 715 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, DzU 2016, poz. 68, 996.
 23. Ustawa budżetowa na rok 2016 z 25 lutego 2016 r., poz. 278.
 24. Witczak R., 2015, Dodatek kwartalny: Zmiany w świecie podatków na rok 2016, Finanse i prawo finansowe, vol. II, nr 4, grudzień, s. 105-106.
 25. Witczak R., 2016, Dodatek kwartalny: Zmiany w świecie podatków w pierwszym kwartale 2016 r., Finanse i prawo finansowe, vol. III, nr 1, marzec, s. 160-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu