BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podejście relacyjne w zarządzaniu wiedzą
Relational Approach in Knowledge Management
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 25-36, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Dzielenie się wiedzą, Zaangażowanie pracowników
Knowledge management, Knowledge sharing, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach konkurencji opartej na kreatywności, przedsiębiorstwa poszukują innych źródeł przewagi na rynku. Przejawem tych procesów jest ewolucja koncepcji zarządzania wiedzą. Zmiany widoczne są w teorii i w praktyce działania. Wiedzę częściej postrzega się jako relację a nie zasób. Procesy dzielenia się wiedzą są przykładem podejścia relacyjnego w zarządzaniu wiedzą. Artykuł ma charakter teoretyczny. Wykorzystano przeprowadzone studia literaturowe. Celem artykułu jest wskazanie na istotę zmian w zarządzaniu wiedzą, ich uwarunkowań oraz przedstawienie dynamicznego schematu postępowania dającego szansę wzrost zaangażowania pracowników w procesy dzielenia się wiedzą. (abstrakt oryginalny)

In the business environment based on creativity, enterprises are looking for other sources of competitive advantage. The manifestation of this process is the evolution of the concept of knowledge management. The changes are visible theory and in practice. Knowledge is often seen as a relationship rather than a resource. The processes of knowledge sharing are the example of the relational approach in knowledge management. The article represents a theoretical approach. Literature studies were conducted. The aim of this article is to identify the essence of the changes in knowledge management, their conditions and to present a dynamic scheme of enabling to increase employee's involvement in the processes of knowledge sharing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R.(2004), Knowledge Management: Challenges, Solutions and Technologies, Upper Saddle River, Pearson-Prentice Hall, New York 2004.
 2. Cabrera, A.; Cabrera, E. F. (2002), Knowledge-sharing Dilemmas, "Organization Studies", vol. 23, nr 5.
 3. Choi, S. Y., Kang, Y. S., & Lee, H. (2008), The effects of sociotechnical enablers on knowledge sharing: an exploratory examination, "Journal of Information Science", 2008, vol. 34, nr 5.
 4. Commings J.N. (2004), Works Groups, Structural Diversity and Knowledge Sharing in a Global Organization," Management Science", Vol. 50, nr 3.
 5. Cook S., Brown J. (1999), Bridging epistemologies: The generative Dance between organizational Knowledge and organizational knowing, "Organization Science", nr 10.
 6. Dalkir K. (2005), Knowledge Management In Theory And Practice , Jordan Hill, Oxford: Elsevier Inc.
 7. Ehin Ch. (2008), Un-managing knowledge workers, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 9, nr 3.
 8. Gian C., Lee K.., Loon M. (2012), Knowledge sharing: influences of trust, commitment and cost, "Journal of Knowledge Management", Vol. 16, nr 5.
 9. Jashapara A. (2004), Knowledge Management: An Integrated Approach, Prentice Hall, Harlow.
 10. Lin, H. F., & Lee, G. G. (2006), Effects of sociotechnical factors on organizational intention to encourage knowledge sharing, "Management Decision", vol. 44, nr 1.
 11. Maier (2007), Knowledge Management systems. Information and Communications Technologies for Knowledge Management, Springer, Berlin.
 12. Manaf H. A., Armstrong S., Lawton A. (2011), Knowledge Sharing Practices, Managerial Tacit Knowledge, and Individual Performance: Their Interrelationships and the Moderating Role of Employee Personality [w:] Lehner F., Bredl K. (red.), Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management, University of Passau.,Germany 1-2 September.
 13. Mazur K. (2011), Tworzenie i przywłaszczanie wartości, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 14. McElroy M.W. (2003), The New Knowledge Management: Complexity, Learning and Sustainable Innovation, Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 15. Mikuła B. (2011), Transfer wiedzy w organizacji [w:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzanie wiedzą, A. Potocki (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 16. Mladkova, L. (2011), Management of knowledge workers," Economics and Management", nr 16.
 17. Morawski M. (2014), Zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentami - wzajemne relacje [w:] Lichtarski J., Nowosielski S., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, PN nr 340 UE we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Morawski M. (2011), Conditions of sharing knowledge in companies [w:] Buła P., Łyszczarz H., Ramirez A.M., Teczke J. (red), Contemporary management challenges in the transition period the perspectives of Poland and Spain, Cracow University of Economics, Cracow-Granada.
 19. Paton, S. (2013), Introducing Taylor to the knowledge economy, "Employee Relations", Vol. 35, nr 1. s. 20 - 38
 20. Perechuda K. (2013), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Reid F. (2003), Creating a knowledge sharing culture among diverse business units, "Employment Relations Today", Vol. 30, nr 3.
 22. Sandars J. (2004), Knowledge management: sharing knowledge, "Work Based Learning in Primary Care", Vol. 2, nr 2.
 23. Sharma B.P., Singh M.D. (2012), Knowledge Sharing Barriers An Approach of Interpretive Structural Modeling, "Journal of Knowledge Management" , Vol. 10.
 24. Wiig K., de Hoog R., van der Spek R. (1997), Supporting Knowledge Management: A Selection of Methods and Techniques, "Expert Systems With Applications", Vol. 13, nr 1.
 25. Winkler R. (2014), Training and knowledge transfer at the interface of cultures, "Management", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu