BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobierajewska Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2013-2015
Competitiveness and Efficiency of Polish Fruit Farms in 2013-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 276-281, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Efektywność, Produkcja owoców
Competitiveness, Effectiveness, Production of fruits
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, D33,O13
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych, objętych systemem monitoringu Polskiego FADN w latach 2013-2015. Konkurencyjność badanych gospodarstw sadowniczych określono wskaźnikiem konkurencyjności, obliczonym jako stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów użycia własnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału (za W. Kleinhanssem). Około 32% gospodarstw przez generowane dochody było w stanie zrekompensować w pełni koszty alternatywne posiadanych własnych czynników produkcji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents competitiveness and efficiency of the Polish Fruit farms covered by the Polish FADN monitoring in 2013-2015. Competitiveness of the researched fruit farms was determined by competitiveness index calculated as a ratio of farm income to costs of using own factors of production: land, labour and capital (as in: W. Kleinhanss). Approximately 32% of households through generated revenue are able to fully compensate for the alternative costs of their own production factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biswanger Hans Christoph. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Poznań: ZY SK I S-ka.
  2. Brinkmann Theodor. 1922: Die oekonomik des landwitschaftlichen Betriebes. Tübingen: Grundriss der Sozialoekonomik.
  3. GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
  4. GUS. 2012. Charakterystyka gospodarstw rolniczych PSR 2010. Warszawa: GUS.
  5. GUS. 2015. Charakterystyka gospodarstw rolniczych w 2013 roku. Warszawa: GUS.
  6. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i Perspektywy. 2013-2016, nr 38, 40, 42, 44.
  7. Kleinhanss Werner. 2015. "Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 342 (1): 25-41.
  8. Pfefferli Stephan. 2011. "Kierunki rozwoju szwajcarskiego rolnictwa". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 27-45.
  9. Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2012. Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  10. Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2015. Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów. [W] Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej, red. W. Józwiak, 57-102. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3262
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu