BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie wskaźnika syntetycznego do oceny wpływu makrootoczenia na MŚP
Use of Synthetic Indicator for the Assessment of Impact of Macro-Economic Development on SME's
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 54-63, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój, Sytuacja gospodarcza
Small business, Development, Economic situation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie wpływu sytuacji makrogospodarczej w Polsce na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2015. Punktem wyjścia rozważań jest omówienie zagadnień teoretycznych związanych z wpływem makrootoczenia na rozwój przedsiębiorstw oraz przedstawienie podstawowych wskaźników dotyczących oceny funkcjonowania badanej grupy podmiotów gospodarczych. W celu realizacji problemu badawczego skonstruowano syntetyczne wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz wskaźniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce. Następnie zbadano zależność korelacyjną z wykorzystaniem wskaźnika korelacji liniowej Pearsona oraz zależność przyczynowo-skutkową z wykorzystaniem statystycznej analizy regresji. Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły, iż rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest silnie uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.(abstrakt oryginalny)

This article was devoted to the analysis of the impact of the macro-economic situation in Poland on the development of small and medium-sized enterprises in 2004-2015. In order to implement the research problem the author constructed synthetic indicators of the country development and the development of small and medium sized businesses in Poland. Then, correlation was tested using Pearson correlation index and the cause-effect by using a statistical regression analysis. The results of the investigations have shown that the development of small and medium-sized enterprises is highly dependent on the general economic situation in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Matejun M., 2012, Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 60.
 2. Hadrian P., 2006, Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 720, Kraków, s. 8.
 3. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 75-76.
 4. Lewandowska M., 2010, Tendencje zmian w makrootoczeniu - perspektywa polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, nr 27, Warszawa, s. 155-156.
 5. Mazur R., 2010, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania strategicznego, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica 282(60), Szczecin, s. 79.
 6. Misztal A., 2015, Sytuacja gospodarcza Polski a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 3(40), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 68.
 7. Penc J., 1997, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa, s. 301.
 8. Pierścionek Z., 1996, Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa, s. 98.
 9. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 454.
 10. Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A., 2008, Koncepcja otoczenia organizacji z uwzględnieniem wybranych aspektów międzynarodowych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 71, Warszawa, s. 27-28.
 11. Urbanowska-Sojkin E. (red), 2008, Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, PWE, Warszawa, s. 49.
 12. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, s. 17.
 13. Zajączkowski M., 2005, Marketing-mix. Produkt i cena, Wydawnictwo Lega, Szczecin, s. 85-86.
 14. Żurek J. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu