BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zewnętrzne i wewnątrzorganizacyjne determinanty budowania sieci pozytywnych relacji w przedsiębiorstwach
External and Internal Determinants of Creating Network of Positive Relations in Enterprises
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 51-60, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Relacje organizacyjne, Pozytywne relacje w pracy, Podejście sieciowe
Organizational relationships, Positive relationships at work, Network approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena wybranych determinant występujących w otoczeniu organizacji oraz w ich wnętrzu, które sprzyjają budowaniu sieci pozytywnych relacji w przedsiębiorstwach. W artykule zwrócono przede wszystkim uwagę na te uwarunkowania, które wiążą się z procesami w sferze społecznej, politycznej czy biznesowej o charakterze globalnym. Dużo miejsca poświęcono także roli zaufania i skłonności do współpracy wewnątrz przedsiębiorstw. Dostrzeżono bowiem liczne powiązania pomiędzy tendencją do współdziałania wewnątrz firmy a skłonnością do relacji sieciowych z innymi organizacjami funkcjonującymi w otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify and evaluate chosen determinants appearing in the organization's environment and inside of the company fostering creation of the network of positive relations in organizations. The article primary pays attention to those conditionings linking with the processes in the social, political or global business spheres. The role of trust and tendencies to work in teams inside of companies are also discussed at length. Many connections between tendencies for teamwork inside the company and tendencies for networking with other organizations functioning in the environment were spotted. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 2. Araujo L., Brito C. (1998), Agency and Constitutional Ordering in Networks, "International Studies of Management & Organizations", No 4.
 3. Bochyńska N. (2016), Dziel się tym co masz, "Gazeta Bankowa", Nr 10.
 4. Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine in Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins Publishers, New York.
 5. Castells M. (2008), Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Cygler J. (2002), Organizacja sieciowa jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, M. Romanowska, M. Trocki (red.), Difin, Warszawa.
 7. Czakon W. (2012), Sieciowe uwarunkowania badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1/A.
 8. Daszkiewicz N (2004)., Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 9. Glińska-Neweś A. (2012), Kształtowanie pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A
 10. Grudzewski W., Hejduk I.K. Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 11. Juchnowicz M. (2009), Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 12. Jurga A. (2007), Technologia informatyczna w wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, Praca doktorska, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 13. Kurowska M., Matejun M. (2013), Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 14. Lachiewicz S., Pietras A. (2008), Obszar działalności, struktura i skutki funkcjonowania badanych organizacji sieciowych, [w:] Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, S. Lachiewicz (red.). Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Lachiewicz S. (2009), Rola kompetencji związanych ze współdziałaniem w zespołach pracowniczych w kształtowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, [w:] Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 16. Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 17. Rozmowa G. Sroczyńskiego z prof. J. Zielonką (2016), "Gazeta Wyborcza" z dn. 10 - 11.12.2016, Magazyn Świąteczny.
 18. Rudawska I. (2016), Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielenia i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 254.
 19. Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 20. PWC (2107), https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raportpwc.pdf, (dostęp: 10.02.2017).
 21. Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Strategia koopetycji w praktyce firm high - tech, [w] Koopetycje w rozwoju przedsiębiorstwa high - tech. Determinanty i dynamika, Zakrzewska - Bielawska A., (red.), Placet, Warszawa.
 22. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu