BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Dariusz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Strategia interlocking directorates a wartość przedsiębiorstwa
Interlocking Directorates Strategy vs. Corporate Value
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 76-85, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Uzależnienie, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Enterprise value, Addiction, Market value of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza wartości rynkowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem sieci powiązań spółek wspólną dyrekcją na polskim rynku kapitałowym. Dane pozyskano ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect na koniec 2014 roku. Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest uzyskiwanie większej wartości rynkowej w grupie spółek stosujących strategię interlockingu w porównaniu z grupą spółek izolowanych. Efekt ten wynika przede wszystkim z usieciowienia w ramach największego komponentu, przez co uzyskuje się pośrednie połączenia z wieloma innymi przedsiębiorstwami.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the analysis of market value of enterprises with reference to the network of inter-locking directorates on the Polish capital market. We obtained corporate board information on the main market at the Warsaw Stock Exchange and on the NewConnect market in December 2014. The main conclusion of the conducted study is gaining higher market value in a group of companies applying interlocking strategy in comparison to a group of isolated companies. This effect arises from networking in the scope of the biggest component, gaining indirect ties with other numerous enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazerman M., Schoorman F., 1983, A limited rationality model of interlocking directorates, Academy of Management Review, vol. 8, no. 2, s. 206-217.
 2. Bunting D., 1976, Corporate interlocking, Part III - Interlocks and return on investment, Directors and Boards, vol. 1, no. 3, s. 4-11.
 3. Drago C., Millo F., Ricciuti R., Santella P., 2015, Corporate governance reforms, interlocking directorship and company performance in Italy, International Review of Law and Economics, 41, s. 38-49.
 4. Fich E., White L., 2005, Why do CEOs reciprocally sit on each other's boards?, Journal of Corporate Finance, vol. 11, no. 1, s. 175-195.
 5. Fligstein N., Brantley P., 1992, Bank control, owner control, or organizational dynamics: Who controls the large modern corporation?, American Journal of Sociology, vol. 98, no. 2, s. 280-307.
 6. George G., Wood Jr D., Khan R., 2001, Networking strategy of boards: Implications for small and medium-sized enterprises, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 13, no. 3, s. 269-285.
 7. Keister L., 1998, Engineering growth: Business group structure and firm performance in China's transition economy, The American Journal of Sociology, vol. 104, no. 2, s. 404-440.
 8. Mintz B., Schwartz M., 1985, The Power Structure of American Business, University of Chicago Press, Chicago.
 9. Mizruchi M., 1996, What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates, Annual Review of Sociology, 22, s. 271-298. Non M., Franses P., 2007, Interlocking boards and firm performance: Evidence form a new panel database, Tinbergen Institute, Discussion Paper, no. 07-034/2.
 10. Pfeffer J., 1972, Size and composition of corporate boards of directors: The organization and its environment, Administrative Science Quarterly, vol. 17, no. 2, s. 218-228.
 11. Pfeffer J., 1987, A Resource Dependence Perspective on Intercorporate Relations, [w:] Mizruchi M.S., Schwartz M. (red.), Intercorporate Relations: The Structural Analysis of Business, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Pfeffer J., Salancik G., 2003/1978, The External Control of Organizations: A Resources Dependence Perspective, Standford, Standford University Press.
 13. Phan P., Lee S., Lau S., 2003, The performance impact of interlocking directorates: The case of Singapore, Journal of Managerial Issues, vol. 15, no. 3, s. 338-352.
 14. Pombo C., Gutierrez L., 2011, Outside directors, board interlocks and firm performance: Empirical evidence form Columbian business groups, Journal Economics and Business, vol. 63, s. 251-277.
 15. Sanchez L.P.-C., Barroso-Castro C., 2015, It is useful to consider the interlocks according to the type of board member (executive or non-executive) who possesses them? Their effect on firm performance, Revista Europea de Direccion y Economia de la Empresa, 24, s. 130-137.
 16. Sankowska A., Siudak D., 2015, Empiryczna weryfikacja teorii uzależnienia zasobowego w kontekście usieciowienia rady dyrektorów (interlocking directorates), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 661-673.
 17. Santos R., Silveira A., Barros L., 2012, Board interlocking in Brazil: Directors' participation in mul- tiple companies and its effect on firm value and profitability, Latin American Business Review, vol. 13, s. 1-28.
 18. Simoni M., Caiazza R., 2013, Interlocking directorates' effects on economic system's competitiveness, Business Strategy Series, vol. 14, no. 1, s. 30-35.
 19. Wincent J., Anokhin S., Boter H., 2009, Network board continuity and effectiveness of open innovation in Swedish strategic small-firm networks, R&D Management, vol. 39, no. 1, s. 55-67.
 20. Yeo H., Pochet C., Alcouffe A., 2003, CEO reciprocal interlocks in French corporations, Journal of Management and Governance, vol. 7, no. 1, s. 87-108.
 21. Zdziarski M., 2015, Kapitał rady nadzorczej, [w:] Czerwińska, T., Nowak, A., (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu