BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Przestrzenny i ekonomiczny wymiar rynków usług portowych jako rynków transportowych
Port Services Markets as Transport Markets. Their Spatial and Economic Dimension as Well as Mechanism of their Functioning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 213-223, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Rynek usług transportowych, Efektywność, Mechanizmy rynkowe, Porty morskie
Transport market, Effectiveness, Market mechanism, Seaports
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest analiza funkcjonowania rynku usług transportowych jako kategorii przestrzennej i ekonomicznej. Scharakteryzowano ten rodzaj rynku oraz istotę mechanizmu jego funkcjonowania na przykładzie rynku usług portowych jako jednego z segmentów rynku transportowego. Celem podjętych badań jest ukazanie cech specyficznych tego dwoistego w swym charakterze rynku transportowego postrzeganego tak w wymiarze funkcjonalnym, jak i przedmiotowym oraz określenie metod jego badania. Artykuł koncentruje się na zagadnieniach dotyczących badania efektywności funkcjonowania rynku portowego, proponując metody jej pomiaru w odniesieniu do rynku jako kategorii przestrzennej oraz ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The subject of the research author has focused on is to analyze a transport market as a spatial and economic category. Author has characterized this kind of market as well as the nature of its mechanism following the example of market of port services. Such a market has been regarded as a vital component of several types of transport markets. The main purpose of the conducted methodological study is to come out the specific features of the transport market of this kind which is twofold in its functional and objective nature and to determine the research methods of its effective functioning. As a result, author has focused on issues concerning efficiency of functioning port services market and its mechanism, indicating methods of its measurement. They respond to both market categories - spatial and economic ones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnewicz J., Metody badan nad wpływem transportowych inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę państw i regionów [w:] Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej, red. B. Pawłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
  2. Burnewicz J., Polityka transportowa wobec potrzeby integracji transportu pasażerskiego, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2012, nr 45.
  3. Burnewicz J., Study of innovative trends in transport [w:] Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  4. Ekonomika transportu, red. A. Piskozub, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
  5. Grzelakowski A.S., Economia dos portos, Academia Maritima de Gdynia-Navimor - Polónia, Gdynia-Sopot.
  6. Grzelakowski A.S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012.
  7. Grzelakowski A.S., Natural equilibrium as optimum condition of port-services market, "International Journal of Transport Economics" 1985, Vol. 12, No. 3.
  8. Piskozub A., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu