BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łepkowski Marek (Instytut Transportu Samochodowego), Walendzik Małgorzata (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Tytuł
Certyfikacja kompetencji przewoźników w transporcie drogowym jako element polityki transportowej
Certification of Professional Competence in Road Transport - the Element of Transport Policy
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 91-99, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Polityka transportowa, Konkurencyjność
Transport policy, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Drogowy transport jest najchętniej wykorzystywaną gałęzią transportu służącą do zarobkowego przemieszczania osób i rzeczy. Pomimo znacznego rozdrobnienia polskich przedsiębiorstw transportu drogowego branża ta zachowuje dominującą pozycję gospodarczą, wypracowując ponad 6,5% PKB. Wewnątrzunijne uregulowania, w ramach których działają polskie podmioty transportu drogowego, pozwalają na skuteczne konkurowanie na wspólnotowym rynku przewozowym. Od 1 maja 2004 roku, tj. od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, unijne wymagania w zakresie podejmowania i wykonywania zawodu przewoźnika drogowego stały się obowiązujące. Jednym z wymogów, który musi spełnić przedsiębiorca wykonujący transport drogowy, jest posiadanie koniecznych kompetencji zawodowych. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych zarządzającego transportem ma bezpośredni wpływ na zwiększenie społeczno-ekonomicznej skuteczności sektora transportowego.(abstrakt autora)

Road transport is the most commonly used mode of transport for commercial movement of people and goods. Despite the considerable fragmentation of the Polish road transport companies this industry maintains a dominant economic position by working out more than 6.5% of national GDP. The internal EU regulations, within which the Polish road transport companies operate, allow the effective competition on the Community transport market. Since 2002, in accordance with the requirements of the European Union remains in Poland licensing the commercial transport. Obtain a certificate of professional competence of road carriers is one of the conditions for obtaining a license. In our country is ITS certification unit. From 2002 to 2011 Institute has a large (over 100 thousand people records database) containing information about labor market carriers. Therefore, on the basis of the statistics and their analysis it's possible draw a series of proposals for commercial road transport (population, age, level of knowledge and many others). Furthermore the results of analyses were presented.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z., Waśkiewicz, J. (2012). Polski transport samochodowy: rynek - koszty - ceny. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego
  2. Patorska, J., Lauresh, K. (2015). Raport: Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce. Transport Logistyka Polska (TLP).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu