BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczyk Anna (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), Kupisz Paulina (Randstad Polska Sp z o.o.)
Tytuł
Coaching jako forma rozwoju kompetencji pracowników Odlewni Polskich S.A. (OP S.A.) w Starachowicach objętych Programem "Młoda Kadra - Przyszłość dla Firmy"
Coaching as a Form of Competencies Development of Employees in Odlewnie Polskie S.A. (OP S.A.) in Starachowice within the Programme "Young Staff - Future for The Company"
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 428-440, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Coaching, Szkolenie pracowników
Employees competencies, Coaching, Manpower training
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach
Abstrakt
W artykule zaprezentowano ocenę możliwości zastosowania coachingu jako metody rozwoju "miękkich" kompetencji zawodowych pracowników Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach objętych Programem "Młoda Kadra - Przyszłość dla Firmy". Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację menedżerów mających potencjał do roli coachów oraz ustalenie kompetencji pracowników objętych tym programem, które mogą być rozwijane przy pomocy tej metody. W ten sposób określono szanse wprowadzenia coachingu jako metody rozwoju pracowników Spółki. Realizację badań poprzedzono prezentacją najważniejszych teoretycznych aspektów metody coachingu oraz założeń Programu "Młoda Kadra - Przyszłość dla Firmy". (abstrakt oryginalny)

In the article the authors present the assesement of the coaching as a soft skills method in the development of competencies of employees in Odlewnie Polskie S.A. in Starachowice within a Programme "Young staff - future for the company". The research enabled the identification of managers with coaching potential and competencies of employees within the programme, which can be futher developed. Chances for the implementation of coaching as a method of the employees development in the Company were indicated. Research was proceed by presentation of the most important theoretical aspects of the coaching method and rules of the programme "Young staff - future for the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim - uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 2. Coaching, http://pl.wikipedia.org/wiki/Coaching (stan na dzień 01.08.2016 r.).
 3. Coaching w organizacji - jak wdrożyć coaching w firmie? Okiem Coacha HRowca, http://www.swiatcoachingu.pl/2011-09-27-04-22-47/obszary/334-coachingw-organizacji-jak-wdrozyc-coaching-w-firmie-okiem-coacha-hrowca (stan na dzień 01.08.2016 r.).
 4. Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Filipowicz G., 2013, Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 6. Filipowicz G., 2014, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 7. Wujec B., Coaching Review 1/2012, http://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu (stan na dzień 20.07.2016 r.).Komunikaty prasowe Odlewnie Polskie S.A., http://odlewniepolskie.pl/pl/strona.php?page[]=relacjen/4e&pagen= (stan na dzień 18.08.2016 r.).
 8. Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Poziomy oceny szkoleń według Donalda Kicpatricka, http://humanly.pl/model-oceny-szkolen-kirkpatricka/ (stan na dzień 09.08.2016 r.).
 10. Thorpe S., Clifford J., 2004, Podręcznik coaching - kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
 11. Peltier B., 2005, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Rebis, Poznań.
 12. Rostowski T., 2002, Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 13. Walczyk A., 2016, Formulation of the cluster development strategy - selected aspects, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Problemy Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Finansów publicznych, Wrocław, http://doi.org/10.15611/pn.2016.439.30.
 14. Wilson C., Branson R., 2010, Coaching biznesowy - praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, Warszawa.
 15. Witczak-Roszkowska D., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Ekonomia, Wrocław, http://doi.org/10.15611/pn.2014.347.48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu