BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waliszewski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kto powinien płacić pośrednikowi kredytu hipotecznego - bank czy klient? Przyczynek do dyskusji na kanwie implementacji dyrektywy hipotecznej w Polsce
Who Should Pay the Mortgage Credit Intermediary - a Bank or Client? Contribution to the Discussion on the Basis of the Mortgage Credit Directive Implementation in Poland
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 1 (30), s. 86-99, tab., bibliogr. 25 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Pośrednictwo kredytowe, Kredyt hipoteczny, Doradztwo
Credit intermediation, Mortgage credit, Consultancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i skali działania pośredników kredytu hipotecznego w Polsce oraz dwóch metod ich wynagradzania (prowizja od banku, wynagrodzenie od klienta). Hipoteza artykułu brzmi następująco: pośrednicy kredytu hipotecznego w Polsce powinni być wynagradzani w postaci prowizji od banków, a wynagradzanie od klientów powinno dotyczyć wyłącznie doradców kredytu hipotecznego. W artykule wykorzystano badania klientów pośredników kredytowych przeprowadzone na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przez Dom Badawczy Maison oraz na zlecenie Związku Firm Doradztwa Finansowego przez Kantar TNS. Ponadto przedstawiono autorskie porównanie wad i zalet metod wynagradzania pośredników kredytowych z punktu widzenia banku, pośrednika kredytowego i klienta.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the nature and scale of mortgage brokers activity in Poland and two methods of remuneration (commission from the bank, remuneration from the customer). The hypothesis of the article reads as follows: mortgage brokers in Poland should be rewarded in the form of commissions from banks to reward from customers should only refer to mortgage advisors as a strictly defined group of professionals in the mortgage market operating on behalf of a client and paid by him. The article uses customer research credit intermediaries commissioned by the Conference of Financial Companies in Poland (KPF) and ANG Cooperative Credit Advisors by Maison Research House and on behalf of the Association of Financial Advisors (ZFDF) by Kantar TNS. In addition the author compared the advantages and disadvantages of methods of remuneration of intermediaries of credit from the point of view of the bank, credit intermediary and the customer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G., 2011, Pośrednictwo kredytowe w badaniach statystycznych, Wiadomości Statystyczne, nr 9.
 2. Antczak A., Tłoczek Ł., 2013, Bezpieczeństwo konsumenta przy zakupie kredytu hipotecznego za pośrednictwem doradcy finansowego, [w:] Czechowska I.D., Pastusiak R. (red.), Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych: bezpieczeństwo i efektywność, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 284, Łódź.
 3. Banaś J., 2009, Znaczenie doradztwa finansowego we współpracy klientów indywidualnych z bankami, [w:] Bukowski S.I., Bednarczyk J.L., Olszewska G.A., Eseje z polityki gospodarczej i rynków finansowych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 4. Barembruch A., 2007, Modele współpracy pośredników kredytowych z bankami, [w:] E. Gostomski, B. Lepczyński, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce. Podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa.
 5. Barembruch A., 2011, Systemy wynagradzania pośredników finansowych - teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe XXV, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka.
 6. Bednarek M., 2017, Pośrednik kredytowy jednak dostanie prowizję od banku. Rząd wycofał się z zakazu, Gazeta Wyborcza, 2 lutego.
 7. Czechowska I.D., 2011, Pośrednictwo usług finansowych wobec kryzysu na rynkach finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 45(2).
 8. Czechowska I.D., 2012, Pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi jako kanał dystrybucji produktów bankowych związanych z finansowaniem nieruchomości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 46(4).
 9. Czechowska I.D., 2012, Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 92, Szczecin.
 10. Czugan M., Zakaz wypłaty wynagrodzenia pośrednikom przez kredytodawców jest niezgodny z duchem dyrektywy hipotecznej, 20 grudnia 2016 r., www.kpf.pl (dostęp 11.02.2017).
 11. Kaczmarczyk J., 2012, Wpływ działalności doradców finansowych na rynek kredytów hipotecznych w Polsce, [w:] Dylewski M. (red.), Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 3.
 12. Klamut E., 2016, Nadużycia instytucji finansowych w kontekście gospodarstw domowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII, z. 8, cz. III.
 13. Kochaniak K., 2015, Parabanki i podmioty pośrednictwa kredytowego w Polsce, [w:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 14. Ocena potencjalnych skutków społeczno-ekonomicznych wprowadzenia zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców. Analiza wstępna, 31 grudnia 2016, raport przygotowany na zlecenie i we współpracy ze Związkiem Firm Doradztwa Finansowego, PwC, raport udostępniony przez ZFDF.
 15. Okrasiński A., 2007, Outsourcing kredytowy, Gazeta Bankowa, 26 lutego-4 marca.
 16. Olszak M., 2006, Outsourcing w działalności bankowej, LexisNexis, Warszawa.
 17. Polacy chcą korzystać z usług pośredników kredytowych, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 30 stycznia 2017 r., www.kpf.pl (dostęp 12.02.2017).
 18. Polaczek K., 2017, Prace zlecone, Bank, nr 1.
 19. Sidor M., 2011, Rynek kredytowy w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 83.
 20. Stanowisko UKNF ws. pośredników kredytowych, 31 stycznia 2017 r., www.knf.gov.pl (dostęp 11.02.2017).
 21. Usługi doradztwa kredytowego w opiniach kredytobiorców hipotecznych. Wyniki badań, 2017, Kantar TNS, raport udostępniony przez ZFDF.
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z późn. zm., Dz.U. 1997 nr 140, poz. 939.
 23. Waliszewski K., 2010, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 24. Waliszewski K., 2013, Kanały oddziaływania kryzysu finansowego na branżę doradztwa finansowego w Polsce, Zarządzanie i Finanse, r. 11, nr 2, cz. 1,
 25. Waliszewski K., 2016, Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego, Finanse, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.1.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu