BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pater Paula (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Znaczenie sztuki w publicznej przestrzeni miejskiej na podstawie wybranych przykładów obiektów ceramicznych we Wrocławiu
The Importance of Art in the Public Space of the City on the Basis of Selected Examples of Ceramic Objects in Wrocław
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 4, s. 12-16, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby ceramiczne, Architektura, Sztuka
Ceramic products, Architecture, Art
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestrzeń publiczna to ta strefa w mieście, do której dostęp ma każdy z nas. Dzięki swojej otwartości i powszechności jest miejscem stworzonym do różnych form prezentacji szerokiemu gronu odbiorców. Oprócz przestrzeni i obiektów związanych bezpośrednio z pełnieniem danej roli oraz funkcji, istotnymi elementami są tu dzieła sztuki, których istnienie jest ważne i potrzebne. Rola obiektów artystycznych w przestrzeni miejskiej jest złożona i wielowymiarowa. Sama estetyka formy nie jest wystarczająca dla widza, który potrzebując interakcji ze sztuką chce ją współtworzyć lub przynajmniej dotknąć i wypróbować. Obiekt artystyczny to sposób identyfikacji przestrzeni miejskiej, jak również zapis istotnych wydarzeń dla miasta, możliwość przekazu o wartości edukacyjnej. Przestrzeń publiczna to pole kontaktu artysty z odbiorcą, dające szerokie spektrum działania. Potrzebujemy sztuki w mieście. (abstrakt oryginalny)

Public space is the zone in the city, where each of us have access. Thanks to its openness and universality is a place created for different forms of presentation to a wide audience. In addition to the space and the objects directly connected with the performance of the role and function, important elements here are pieces of art whose existence is important and necessary. The role of art objects in urban space is complex and multidimensional. The aesthetic of forms is not sufficient for the viewer, who needing to interact with the art and wants to contribute, or at least to touch and try it out. Art object is a method for identifying the urban space, as well as a record of important events for the city, the possibility of transmission of educational value. Public space is the area of contact of the artist with the recipient, providing a broad spectrum of activity. We need art in the city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. ESK 2016 - mija termin, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-ispoleczenstwo/esk-2016-mija-termin,7667.html (dostęp: 03.12.2016)
 3. Harasimowicz J., Suleja W., (2000) Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, ISBN 9788373845619
 4. Instytut Matematyczny, http://dolny-slask.org.pl/511618,Wroclaw,Instytut_Matematyczny.html (dostęp: 22.01.2017)
 5. Międzynarodowy Mural Ceramiczny: Spotkajmy się - Wrocław 2016, http://www.wroclaw2016.pl/miedzynarodowy-mural-ceramiczny-spotkajmy-sie-wroclaw-2016 (dostęp: 03.12.2016)
 6. Mikołajczyk M., Matematycy w basenie, http://matematyka.wroc.pl (dostęp: 27.11.2016)
 7. Oczekiwanie, rzeźba ceramiczna, http://dolny-slask.org.pl/895873,foto. html?idEntity=551739 (dostęp: 15.01.2017)
 8. Ratujemy mozaiki, http://www.ratujemymozaiki.com/ (dostęp: 4.12.2016)
 9. Spotkajmy się/Let's meet - nowy mural we Wrocławiu, http://www.wroclaw.pl/esk-2016-wroclaw/spotkajmy-sie-let%E2%80%99s-meet-przy-muralu-ceramicznym (dostęp: 03.12.16)
 10. Suskiewicz P., W poszukiwaniu prawdziwie publicznej przestrzeni, 26.10.2016, SUMA, Pismo społeczno-kulturalne, numer 2, październik-grudzień 2016 (dostęp: 03.12.16) http://pismosuma.pl/budujmy-toskanskie-miasteczka/ (dostęp: 22.01.2017)
 11. Szpakowska-Kujawska Anna - działalność, lata 1970-80, http://annaszpakowskakujawska.pl/1970-1980.html (dostęp: 22.01.2017)
 12. Urbanowicz B., Czy potrzebna jest obecność sztuki w mieście?, http://blogi.wroclaw.pl/miasto/czy-potrzebna-jest-obecnosc-sztuki-w-miescie/ (dostęp: 26.11.2016)
 13. Zieliński R., Wielkie serce z ceramicznych kafli powstało w samym sercu Nadodrza, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19895268,wielkie-serce-zceramicznych-kafli-powstalo-w-samym-sercu-nadodrza.html (dostęp: 27.11.16)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu