BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mężyk Anna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Porównanie kolei klasy i funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych i kolei Unii Europejskiej
Comparison of The Class I Railways Operating in the United States and the European Union Railways
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 243-255, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Transport pasażerski, Analiza finansowa
Railway transport, Passenger transport, Financial analysis
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Koleje Stanów Zjednoczonych Ameryki należą do najbardziej efektywnych przedsiębiorstw kolejowych na świecie. W sytuacji, kiedy koleje Unii Europejskiej od 25 lat poddawane są obszernym i kosztownym reformom, przynoszącym niewielkie jak dotąd rezultaty, dobra kondycja kolei amerykańskich zasługuje na szczególną uwagę. Celem artykułu jest analiza zasad funkcjonowania kolei towarowych USA pod kątem identyfikacji źródeł ich sukcesu na rynku przewozowym. W artykule przeprowadzono syntetyczną analizę porównawczą uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania kolei USA i UE oraz analizę zakresu i wyników działalności kolei klasy I USA.(abstrakt oryginalny)

US railways are among the most efficient companies in the world. In a situation when the railways of the European Union for already 25 years are subject to extensive and costly reforms, bringing little effect so far, good condition of American railways deserves special attention. The aim of the article is to analyze the functioning of the US Class I railroads in order to identify the sources of their success on the transport market. In the paper a synthetic comparative analysis of the socio-economic conditions for functioning of railways in the US and the EU, as well as an analysis of the scope and results of the US Class I railroads operations is conducted.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2015 Annual Report Norfolk Southern, www.nscorp.com/content/nscorp/en/about-ns/corpo- rate-profile.html [dostęp: 19.11.2016].
 2. 2015 Fact Book, Union Pacific Corporation, https://www.up.com/cs/groups/public/@uprr/ @investor/documents/investordocuments/pdf_up_invest_2015_factbook.pdf [dostęp: 19.11.2016] .
 3. Baldwin J.G., The Top Five Public Railroad Stocks in the U.S., www.investopedia.com/inve- sting/railroad-stocks [dostęp: 13.11.2016].
 4. BNSF at a Glance, http://www.bnsf.com/about-bnsf/pdf/fact_sheet.pdf [dostęp: 10.12.2016].
 5. BNSF's History and Legacy http://www.bnsf.com/about-bnsf/our-railroad/company-history/ [dostęp: 10.12.2016].
 6. Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook [dostęp: 2.11.2016].
 7. Class I Railroad Statistics, Association of American Railroads, www.aar.org/Documents/ Railroad-Statistics.pdf [dostęp: 19.11.2016].
 8. CN - Fact and Figures, http://www.cn.ca/en/about-cn/who-we-are/facts-and-figures [dostęp: 15.12.2016] .
 9. Federal Railroad Administration, Freight Rail Today, https://www.fra.dot.gov/Page/P0362 [dostęp: 12.11.2016].
 10. Federal Railroad Administration, Freight Railroads Background, www.fra.dot.gov/eLib/De- tails/L03011 [dostęp.15.11.2016].
 11. GUS, Porównania międzynarodowe. Przemysł i budownictwo, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzy- narodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/przemysl- i-budownictwo [dostęp: 3.11.2016].
 12. GUS, Porównania międzynarodowe. Rolnictwo i rybołówstwo, http://stat.gov.pl/statystyka- miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/ rolnictwo-i-rybolowstwo [dostęp: 3.11.2016].
 13. GUS, Porównania międzynarodowe. Transport i łączność, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzyna- rodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/terytorium- i-ludnosc [dostęp: 2.11.2016].
 14. GUS, Rachunki narodowe, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzy- narodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/rachunki-narodowe [dostęp: 12.11.2016].
 15. Kansas City Southern. Annual Report 2015, http://investors.kcsouthern.com/~/media/Files/ K/KC-Southern-IR-V2/annual-report-2015.pdf [dostęp: 19.11.2016].
 16. Mężyk A., Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
 17. Overview of America's Freight Railroads, https://www.aar.org/BackgroundPapers/Overview of America s Freight RRs.pdf [dostęp: 12.11.2016].
 18. Rail Service Issues Reports, https://www.stb.gov/stb/railserviceissues/rail_service_reports. html#loaded [dostęp: 10.12.2016].
 19. Railroad Revenue Thresholds for last 5 years thru 2015, www.stb.gov.econdata/nsf [dostęp: 15.12.2016] .
 20. Simpson S.D., A Primer on The Railroad Sector, http://www.investopedia.com/articles/stocks/ 11/primer-on-railroad-sector.asp [dostęp: 19.11.2016].
 21. Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures, European Commission, Luxembourg 2016.
 22. Thompson L.S., Regulatory Developments in the U.S.: History and Philosophy, World Bank, Washington, DC 2000, www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17680 [dostęp: 10.12.2016].
 23. Thompson L.S., United States and Canada [w:] Reforming Europe's Railways - Learning from Experience, Community of European Railway and Infrastructure Companies, Bruxelles 2011.
 24. U.S. Government Publishing Office, 49 CFR 1201 - Railroad Companies, www.gpo.gov/ fdsys/granule/CFR-2009-title49-vol9/CFR-2009-title49-vol9-part1201 [dostęp: 3.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu