BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Paradygmat podatku w nauce rachunkowości - szkic problemu
Tax Paradigm in Accounting - Sketch of the Problem
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 67-75, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Podatki, Teoria rachunkowości
Taxes, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Wskazanie na istotę kategorii podatku w nauce rachunkowości. Metodologia - Wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu z zakresu teorii ekonomii, podatku i teorii rachunkowości. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatku w nauce rachunkowości, której praktyczny wymiar powoduje współistnienie z kategorią podatku. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie istoty kategorii podatku w nauce rachunkowości w aspekcie zmian paradygmatu tej kategorii.(abstrakt oryginalny)

Purpose - An indication of the essence of the tax category in accounting. Design/methodology/approach - Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting theory. Findings - Presents the essence of science in tax accounting, which causes the practical dimension of coexistence with tax category. Originality/value - Original presentation of the tax category in accounting science in the aspect of paradigm shift in this category.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgótka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: LexisNexis.
 2. Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 3. Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 4. Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 6. Flejterski, S. (2002). Eklektyczny paradygmat współczesnych finansów. Wnioski i rekomendacje dla nauki i praktyki. W: K. Znaniecki (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 7. Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
 8. W. Gabrusewicz, Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 9. Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
 10. Gmytrasiewicz, M. Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN.
 11. Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Gomułowicz, A., Małecki, J. (204). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 13. Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
 14. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 16. Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 17. Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kulicki, J. (2012). Dowody w postępowaniu podatkowym. Analizy BAS, 6 (73).
 19. Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
 20. Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu. Katowice.
 21. Świderska, G.K., Więcław, W. (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
 22. Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu