BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Lessons from the Experience of Fiscal Reform in Poland
Lekcje z doświadczeń reform fiskalnych w Polsce
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 454-474, tab., bibliogr. 9 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Polityka budżetowa, Reforma podatkowa, Gospodarka
Fiscal policy, Budgetary policy, Tax reform, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H20, H30
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przebieg reform fiskalnych w Polsce od 1990 roku. Autor opisuje reformy dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich, wskazuje na ich niespójności i postuluje zmiany dostosowane do polityki spójności społeczno-ekonomicznej. W celu likwidacji patologii w systemie podatkowym zaleca eliminację znamion przywilejów socjalnych w systemie podatkowym, respektowanie wymogów polityki prorodzinnej, powiązanie progresji i ulg podatkowych dla pobudzenia aktywności zawodowej i skłonności do inwestowania, uproszczenie procedur poboru podatków, usprawnienia aparatu skarbowego i uszczelnienie poboru podatków. (abstrakt oryginalny)

The article presents fiscal reforms in Poland since 1990. The author describes the reforms of direct and indirect taxes, analyzes their inconsistencies and advocates changes that are aligned with socio-economic cohesion policy. In order to eliminate pathologies in the tax system, it recommends the elimination of social advantages in the tax system, consideration of pro-family preferences, the linkage of progression and tax relief to stimulate professional activity and propensity to invest, simplifying tax collection procedures, streamlining the tax system and sealing taxes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat, 2011, Governance finance Statistics, Summary Tables, No. 1/2011.
  2. Eurostat, 2011, Taxation Trends In the European Union, Luxemburg.
  3. IPiSS, 2011, Poziom i struktura zmodyfikowanego minimum socjalnego w 2010 r, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, www.ipiss.com.pl (dostęp: 19.07.2011 r.).
  4. Owsiak S., 2007, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Wosiek M., 2012, Regionalne zróżnicowania kapiatłu intelektualnego [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, t. 2, Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Woźniak M.G., 2006, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  7. www.taxrates.cc [accessed 27.07.2011].
  8. www.capitaltaxconsultingtax.com [accessed 27.07.2011].
  9. Żyżyński, J., 2009, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu