BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej
Reverse Charge and Liquidity of Small Construction Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 87-95, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Płynność finansowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo budowlane
Value Added Tax (VAT), Financial liquidity, Small business, Construction company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem rozważań zaprezentowanych w artykule jest analiza problemów związanych z procedurą wdrożenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT oraz próba oceny wpływu tego mechanizmu na płynność małych przedsiębiorstw należących do branży budowlanej w Polsce. Metodologia badania - W artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych i dostępnej literatury z badanego zakresu oraz wnioskowaniem przez analogię. Wynik - Celem wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT. NA początku roku 2017 objęto nim branżę budowlaną, jako kolejną branżę szczególnie narażoną na wyłudzenia podatku VAT. Należy rozważyć, czy korzyści wynikające z wprowadzenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT przedsiębiorstw branży budowlanej będą wyższe od kosztów poniesionych przez te przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Artykuł zawiera pogłębioną analizę rozwiązań w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT w Polsce oraz w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo w sposób syntetyczny zaprezentowano wpływ mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na płynność małych przedsiębiorstw z branży budowlanej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Purpose of the article is analysis of the problems associated with the procedure of implementation of the reverse charge VAT, and attempt to assess the impact of this mechanism on the liquidity of small enterprises belonging to the construction industry in Poland. Design/methodology/approach - Critical analysis of legal acts and literature. Findings - Consider whether the benefits of the reverse charge VAT construction companies will be higher than the costs incurred by these companies. Originality/value - Article contains in-depth analysis of solutions for the reverse charge VAT in Poland and other EU member states.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: TNOiK.
 2. Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r.
 3. Gazeta.pl (2009). Wyłudzali VAT. Państwo straciło 40 milionów złotych. Pobrano z: www.katowice.gazeta.pl (29.09.2009).
 4. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2010). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Lexis Nexis.
 5. Ministerstvo Financii Slovenskej Republiky (2013). The Estimate of Value Added Tax Revenue Loss. Pobrano z: www.finance.gov.sk.
 6. Notification of the VAT Committee (2014). Pobrano z: ec.europa.eu.
 7. Raport PWC (2016). Wyłudzenia VAT - luka podatkowa w 2015 r. i prognoza na 2016 r. Pobrano z: www.pwc.pl.
 8. Raport ZIPSEE (2016). Raport Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Pobrano z: www.zipsee.pl (13.03.2017).
 9. Słownik języka polskiego (2007). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Szlęzak-Matusewicz, J. (2015). Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1).
 11. Ustawa z 10 września 1999 r. Prawo karne skarbowe. Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.
 12. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz.710.
 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2014. Aca 242/14. Pobrano z: www.orzeczenia.szczecin. sa.gov.pl.
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2008 r. CSK 106/08. Pobrano z: www.sn.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu