BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dolata Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozkład obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce w latach 2000-2010
Spatial and Temporal Distribution of Growth and Stagnation Areas in Poland in Years 2000-2010
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 25, s. 47-67, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Stagnacja gospodarcza, Polaryzacja gospodarcza, Zróżnicowanie przestrzenne, Dynamika rozwoju regionalnego
Economic growth, Economic stagnation, Economic polarization, Spatial differentiation, Regional development dynamics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest analiza rozkładu obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej oraz jego zmienności w czasie, przeprowadzona w oparciu o badanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu wieloaspektowym (całościowym). Identyfikacja tego rozkładu odbywa się w układzie 379 powiatów Polski (NUTS 4/LAU 1) w odniesieniu do okresu 2000-2010. Przyjęty układ przestrzenny umożliwia rozpatrywanie procesów polaryzacji w kontekście rozmieszczenia obszarów cechujących się różnymi uwarunkowaniami procesów rozwojowych, wynikającymi zarówno ze współczesnych procesów globalizacji, jak i utrzymujących się reliktowych podziałów przestrzeni ekonomicznej Polski. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this study is to identify the spatial and temporal distribution of economic growth and stagnation areas carried out for the holistic (multifaceted) approach to the socio-economic development. The analysis is performed in the set of 379 poviats of Poland (NUTS 4/LAU 1 units) and embraces the period of 2000-2010. Spatial setting applied in the study enables verification of the polarization processes in the context of positioning the areas characterized by various developmental conditions resulting together from modern globalization and persistence of still relevant relict divisions of the economic space in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L. 1995. Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical Analysis, 27: 93-115.
 2. Barca F., McCann P., Rodriguez-Pose A. 2012. The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52, 1: 134-152.
 3. Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Churski P. 2011. Obszary wzrostu i obszary stagnacji gospodarczej w Polsce - kontekst teoretyczny. [W:] P. Churski (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN.
 5. Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2014. Rekomendacje dotyczące zasobów informacyjnych oraz wskaźnikowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w badaniach regionalnych. Biuletyn KPZK PAN (maszynopis).
 6. Domański B. 2008. Historia i przyszłość europejskich regionów - w poszukiwaniu nowych podejść. [W:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, s. 46-54.
 7. Gorzelak G. 2007. Rozwój - region - polityka. [W:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Kopczewska K. 2006. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. Cedewu.pl, Warszawa.
 9. Kostrubiec B. 1965. Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Biuletyn KPZK PAN, 35: 28-49.
 10. Szlachta J. 2011. Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej. [W:] M. Kolczyński, P. Żuber (red.), Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 27-36.
 11. Wójcik P., Herbst M. 2012. Obszary polaryzacji i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Próba delimitacji. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 12. Zarycki T. 2008. Wymiar długiego trwania w analizie polskiej przestrzeni. Wstępne pytania teoretyczne i empiryczne. [W:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 230-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.25.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu