BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Mystkowska Iwona (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Baranowska Alicja (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Głuszczak Bożena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaków jadalnych
Economic Evaluation of Different Systems of Weed Control of Edible Potatoes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 308-311, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Koszty, Wyniki badań
Potatoes, Costs, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1, Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki 3-letniego doświadczenia polowego z zastosowaniem różnych sposobów pielęgnacji w uprawie ziemniaków jadalnych. Obiekty doświadczalne obejmowały pięć sposobów pielęgnacji: obiekt kontrolny z pielęgnacją mechaniczną i cztery obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów i ich mieszanin - Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. Analizy ekonomicznej dokonano na podstawie zrealizowanych zabiegów oraz nakładów materiałowych. Efekty ekonomiczne zabiegów ochrony roślin określono na podstawie wskaźników przyjętych w ochronie roślin, takich jak: wskaźnik pokrycia kosztów (Wpk) i orientacyjne wskaźniki opłacalności (E1 i E2). Orientacyjne wskaźniki opłacalności E1 i E2 wykazały, że mechaniczno-chemiczna ochrona ziemniaka jadalnego z zastosowaniem herbicydów była opłacalna.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of calculations which are 3-year field experiment with different weed control methods in the cultivation of edible potato. Experimental objects included five weed control methods: control object - mechanical as well as four objects of mechanical-chemical treatments with the use of herbicides and their mixtures - Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. The economic analysis included performed treatments and material input. The economic effects of crop protection treatments was determined on the basis of the indicators adopted in crop protection, such as: index of the cost defrayal (WPK) and orientation indexes of profitability (E1 and E2). Orientation indexes of profitability E1 and E2 showed that mechanical-chemical protection of edible potato using herbicides was profitable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Camire Mary Ellen, Stan Kubow, Danielle Donnelly. 2009. "Potatoes and human health". Critical Reviews in Food Science and Nutrition 49 (10): 823-840, doi: 10.1080/10408390903041996.
 2. COBORU. 2016. Lista opisowa odmian rolniczych roślin rolniczych. Burak, ziemniak, oleiste, pastewne. Słupia Wielka: Wydawnictwo COBORU.
 3. Dzwonkowski Wiesław (red.). 2016. Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy 43: 1-37.
 4. Golinowska Maria. 2009. "Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku". Journal of Agribusiness and Rural Develepment 2 (12): 53-60.
 5. Golinowska Maria. 2012. "Koszty integrowanej ochrony roślin" Progess on Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 521-529.
 6. Gugała Marek, Krystyna Zarzecka. 2009. "Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka". Biuletyn IHAR 251: 225-234.
 7. Mierzejewska Wanda. 1989. "Rachunek kosztów w ochronie roślin". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 363: 9-22.
 8. Mierzejewska Wanda. 1991. "Ochrona roślin jako nakład gospodarczy". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 85 (3): 67-79.
 9. Mierzejewska Wanda. 1992. "Koszty i kalkulacje w ochronie roślin. Część I i II". Ochrona Roślin 8: 11-13.
 10. Nowacki Wojciech. 2016. "Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 196-201.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1900.
 12. Sawicka Barbara, Władysław Michałek, Piotr Pszczółkowski. 2011. "Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biuletyn IHAR 259: 219-228.
 13. Urbanowicz Janusz. 2012. "Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000-2011". Biuletyn IHAR 265: 129-135.
 14. Zarzecka Krystyna, Marek Gugała. 2015. "Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka". Nauka Przyroda Technologie 9 (2/21): 1-8, doi: 10.17306/J.NPT.2015.2.21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3268
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu