BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryszko Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwach a zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw
Knowledge Sharing in Enterprises and Green Supply Chain Management
Źródło
Logistyka, 2016, nr 5, s. 17-23, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Dzielenie się wiedzą, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Ekoinnowacje
Knowledge sharing, Supply Chain Management (SCM), Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu sfinansowanego ze środków Centrum Nauki (decyzja DEC 2011/01/D/HS4/03997) oraz pracy statutowej BK/223/ROZ3/2015 wykonywanej w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania dotyczące problematyki dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach oraz zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. Zaprezentowano podstawy teoretyczne dotyczące istoty i specyfiki stosowanych w tym zakresie praktyk. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych, których celem było określenie stopnia zaawansowania praktyk w obszarze dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, z uwzględnieniem jego zróżnicowania w zależności od wielkości badanych podmiotów oraz rodzaju prowadzonej działalności. Dokonano ponadto oceny zaawansowania wybranych praktyk zarządzania zielonym łańcuchem dostaw oraz porównania jego poziomu w zależności od stopnia intensywności dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach. Z przeprowadzonych badań wynika, że intensywność dzielenia się wiedzą statystycznie istotnie wpływa na zróżnicowanie zaawansowania wszystkich analizowanych praktyk zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)

The article presents considerations concerning the selected issues related to knowledge sharing in enterprises and green supply chain management. Theoretical background on the essence and specificity of chosen practices in these areas have been pointed out. The results of empirical research focused on the identification of knowledge sharing intensity in the enterprises operating in Poland have been presented then. The level of engagement in relevant knowledge sharing practices has been characterised according to the criterion of size and type of activity of the studied entities. In addition, the level of their engagement in selected practices of green supply chain management has been recognized. It has been compared taking into account knowledge sharing intensity in the studied enterprises. The study has shown that the knowledge intensity has statistically significant influence on the advancement of all analysed practices of green supply chain management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi M., Leidner D.E., Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1/2001.
 2. Ardichvill A., Page V., Wentling T., Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice, Journal of Knowledge Management, Vol. 7 No. 1/2003.
 3. Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M., Making eco-innovation measurable - are we moving towards diversity or uniformity of tools and indicators? 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 1, Albena, Bulgaria, 2015.
 4. Baran J., Janik A., Ryszko A., Knowledge based eco-innovative product design and development - conceptual model built on life cycle approach, SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Conference Proceedings, SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria 2014.
 5. Baran J., Ilościowe metody oceny wpływu na środowisko wspomagające ekoprojektowanie w ekologistyce, "Logistyka", nr 6/2014.
 6. Calantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y., Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, Industrial Marketing Management, Vol. 31, Issue 6, 2002.
 7. Chiou T.Y., Chan H.K., Lettice F., Chung S.H., The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan, Transportation Research Part E, Vol. 47 No. 6/2011.
 8. Flynn B.B., Huo B., Zhao X., The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach, Journal of Operations Management, Vol. 28 No. 1/2010.
 9. Gimenez C., Sierra V., Rodon J., Sustainable operations: their impact on the triple bottom line, International Journal of Production Economics, Vol. 140, No. 1/2012.
 10. Holste J.S., Fields D., Trust and tacit knowledge sharing and use, Journal of Knowledge Management, Vol. 14, Issue 1, 2010.
 11. Hsu I.Ch., Knowledge sharing practices as a facilitating factor for improving organizational performance through human capital: A preliminary test, Expert Systems with Applications, Vol. 35, Issue 3, 2008.
 12. Huang Q., Davison R.M., Gu J., The impact of trust, guanxi orientation and face on the intention of Chinese employees and managers to engage in peer-to-peer tacit and explicit knowledge sharing, Information Systems Journal, Vol. 21, Issue 6, 2011.
 13. Janik A., Uwzględnianie wartości efektów środowiskowych w logistyce odzysku, "Logistyka", nr 6/2014.
 14. Kankanhalli A., Tan B.C.Y., Wei K.-K., Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: An empirical investigation, MIS Quarterly, Vol. 29, no. 1/2005.
 15. Lee K.H., Kim J.W., Integrating suppliers into green product innovation development: an empirical case study in the semiconductor industry, Business Strategy and the Environment, Vol. 20, No. 8/2011.
 16. Lepak D.P., Snell S.A., The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, Vol. 24, No. 1/1999.
 17. Liebowitz J., Key ingredients to the success of an organization's knowledge management strategy, Knowledge and Process Management, Vol. 6, Issue 1,1999.
 18. Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York 1995.
 19. Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, Long Range Planning, Vol. 33, Issue 1, 2000.
 20. Ryszko A., Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwach - wybrane problemy i uwarunkowania, Modern Management Review, Vol. XX, nr 22 (2)/2015.
 21. Ryszko A., Otoczenie przedsiębiorstwa a zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw - wybrane zagadnienia, "Logistyka", nr 6/2014.
 22. Ryszko A., Wybrane problemy zarządzania zielonym łańcuchem dostaw, "Logistyka", nr 5/2014.
 23. Shi V.G., Koh S.C.L., Baldwin J., Cucchiella F., Natural resource based green supply chain management, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 17, No. 1/2012.
 24. Szafraniec M., Problematyka wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw, "Logistyka", nr 6/2014.
 25. Vachon S., Klassen R.D., Extending green practices across the supply chain: the impact of upstream and downstream integration, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26, No. 7/2006.
 26. Van den Hooff B., Van Weenen F.D.L., Committed to share: commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing, Knowledge and Process Management, Vol. 11, No. 1/2004.
 27. Wang Z., Wang N., Knowledge sharing, innovation and firm performance, Expert Systems with Applications, Vol. 39, Issue 10, 2012.
 28. Wu G.C., Ding J.H., Chen P.S., The effects of GSCM drivers and institutional pressures on GSCM practices in Taiwan's textile and apparel industry, International Journal of Production Economics, Vol. 135, No. 2/2012.
 29. Zahra S.A., George G., Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension, Academy of Management Review, Vol. 27, No. 2/2002.
 30. Zhu Q., Sarkis J., Cordeiro J.J., Lai K.H., Firm-level correlates of emergent green supply chain management practices in the Chinese context, The International Journal of Management Science, Vol. 36, No. 4/2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu