BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemiński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Znaczenie funkcji controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
The Importance of Controlling in Entities' Management Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 215-228, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Funkcje controllingu, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling, Controlling function, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie funkcji controllingu i istotę ich stosowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem zarówno w warstwie teorio-poznawczej, jak i praktycznej. Zwrócono tu szczególną uwagę na wymóg dotyczący spójności realizacji procesu zarządzania, który można osiągnąć za pośrednictwem controllingu, co ma ułatwić dążenie przedsiębiorstwa do wzrostu skuteczności i efektywności działania. (abstrakt oryginalny)

The article describes the importance of controlling's function, as well as its implementation in company's management process. The main emphasis was put on requirement of consistency in particular management processes, which can be achieved through controlling and its function. The above mentioned conditions are intended to simplify the company's pursuit of increased efficiency and effectiveness of its business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R.N.: Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Harvard Business School Press, Boston 1965.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Chang, H., Ittner C.D., Paz M.T.: The multiple roles of the finance organization: Determinants, effectiveness, and the moderating influence of information systems integration. "Journal of Management Accounting Research", 2014, no 26(2).
 4. Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa 2000.
 6. Gościński J.: Elementy cybernetyki w zarządzaniu. PWN, Warszawa 1968.
 7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Horvath P.: Controlling. Vahlens Handbücher, München 2011.
 9. Jackson H.J.: The Growth of the Contrllership Function. Controllership in Modern Management, Ch.C. Hill, Chicago 1950.
 10. Kiełtyka L.: Model strategii zarządzania informacją w organizacji, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.): Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona - wybrane problemy teorii i praktyki. Zakamycze, Kraków 2003.
 11. Kieżuń W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 12. Kotarbiński T.: Hasło dobrej roboty. Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
 13. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossollineum, Wrocław 1975.
 14. Kreikenbaum H.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 15. Krzemiński P.: Organizacyjne obszary zmian związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] Duraj J. (red): Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Omega-Praksis, Łódź - Spała 2001.
 16. Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1985.
 17. Mann R., Mayer E.: Controlling w twojej firmie. Wyd. Prawnicze, Warszawa 1991.
 18. Myszewski J.M.: Zarządzanie zmiennością. Wyd. IOiZP "ORGMASZ", Warszawa 1998.
 19. Nesterak J.: Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 20. Nogalski B., Surawski B.M.: Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.): Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona - wybrane problemy teorii i praktyki. Zakamycze, Kraków 2003.
 21. Nowak E. (red.): Controlling w działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2011.
 22. Nowak M.: Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 23. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978.
 24. Siemianowski A.: Elementy logiki formalnej i metodologii nauk. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 25. Sierpińska M. (red.): Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 26. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 27. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykład. Wyd. IV, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 28. Stoffel K.: Controllership im internationalen Vergleich. Unternehmensführung & Controlling. Springer-Verlag, Wiesbaden 2013.
 29. Tyrała P., Stęplewski B.: Controlling. Nowoczesna metoda zarządzania strategicznego. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003.
 30. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 31. Weber J.: Einführung in das Controlling. Schäffer-Poeschel Verlag, Aus. 6, Stuttgart 1995.
 32. Weber J.: Wprowadzenie do controllingu. Oficyna Controllingu Profit, Katowice 2001.
 33. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Wyd. V, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu