BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Potencjał prosumpcyjny nabywców a relacje z oferentem
Prosumeric Potential of Purchasers versus Relations with an Offeror
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 240-254, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Prosument, Marketing relacji, Nabywca końcowy
Prosumer, Relationship marketing, Final buyer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez., Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN.
Abstrakt
Cel: w artykule badawczym podjęto próbę m.in. zidentyfikowania zakresu aktywności prosumpcyjnej respondentów; wyodrębnienia wśród nich segmentów ze względu na ich potencjał prosumpcyjny.
Podejście badawcze: dane pierwotne zebrano za pomocą metody badania ankietowego wśród pełnoletnich polskich nabywców. Ogół badanych podzielono na 2 grupy: ujemnie oceniających oferentów pod względem słuchania opinii nabywców oraz dobrze oceniających ich pod tym kątem. Dla obu grup przeprowadzono analizę czynnikową. Pozwoliło to na określenie struktury aktywności prosumpcyjnej osób z obu grup.
Główne wyniki badań: sposób oceniania oferentów ma znaczenie, jeśli chodzi o zakres aktywności prosumpcyjnej. Osoby ujemnie oceniające oferentów wykazywały więcej zachowań internabywczych i spontanicznych, niż badani wyrażający inne zdanie.
Implikacje praktyczne i społeczne: wiedza na temat zakresu i struktury aktywności nabywców jest niezbędna do budowania przez oferentów dobrych relacji z odbiorcami i wykorzystywanie ich potencjału prosumpcyjnego. (abstrakt oryginalny)

Aim: this research article had the following aims: to identify the scope of respondents' prosumeric activity; to divide respondents into segments on the base of their prosumeric potential, etc.
Research approach: to gather data the questionnaire researches were conducted among adult Polish purchasers. Respondents were divided into 2 groups: considering that offerors didn't take into consideration purchasers' opinions and considering that offerors took into consideration those opinions. The factor analysis was conducted in the case of both groups. It allowed identifying the scope of prosumeric activity of their representatives.
The main research results: marking offerors has meaning in the case of scope of prosumeric activity. Respondents having negative opinions about offerors showed more types of inter-purchaser and impulsive behaviours than persons declaring other opinions.
Practical and social implications: knowledge on the scope and structure of purchasers' activity is necessary for offerors to build positive relations with consumers and use their prosumeric potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2016 Global Industry 4.0 Survey (2017), https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-yourdigital-enterprise-april-2016.pdf [dostęp: 02.01.2017].
 2. Abdi H., Williams L.J. (2010), Principal component analysis, "Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics", Vol. 2, Iss. 4.
 3. Adamska-Chudzińska M. (2014), Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 37.
 4. Adler P., Chen C. X. (2011), Combining creativity and control: Understanding individual motivation in a large-scale collaborative community, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 36.
 5. Cialdini R.B. (2000), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
 6. Cova B., Kozinets R., Shankar A. (Eds.) (2007), Consumer tribes, Heinemann, Oxford.
 7. Cova B., Cova V. (2002), Tribal marketing: The tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, "European Journal of Marketing", Vol. 36, Iss. 5/6.
 8. Hakanen T., Jaakkola E. (2012), Co-creating customer-focused solutions within business networks, "Journal of Service Management", Vol. 23.
 9. Heckscher C., Adler P. (2006), The firm as collaborative community: Reconstructing trust in the knowledge economy, Oxford University Press, Oxford.
 10. Mendryk I. (2008), Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 42.
 11. Mitchell C., Imrie B.C. (2011), Consumer tribes: membership, consumption and building loyalty, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 23, No. 1.
 12. O'Neil M. (2009), Cyber chiefs: Autonomy and authority in online tribes, Pluto Press, London.
 13. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2008), The new age of innovation: Driving co-created value through global networks, McGraw Hill Professional, New York.
 14. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review", Vol. January-February.
 15. Richardson B. (2013), Tribal Marketing, Tribal Branding, Palgrave Macmillan, London.
 16. Rieder K., Voβ G. (2010), The Working Customer - an Emerging New Type of Consumer, "Psychology of Everyday Activity", Vol. 3, No. 2.
 17. Shirky C. (2010), Cognitive surplus: Creativity and generosity in a connected age, Penguin, New York.
 18. Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 19. Zwick D., Bonsu S., Darmody A. (2008), Putting consumers to work: Co-creation and the new marketing governmentality, "Journal of Consumer Culture", Vol. 8, No. 2.
 20. http://sjp.pwn.pl/sjp/potencjal;2572226.html [dostęp: 02.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu