BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Zakład Finansów i Rachunkowości), Szewczyk-Jarocka Mariola (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Zakład Finansów i Rachunkowości)
Tytuł
Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych
Security Internet and Terminal Banking Services in the Opinion of Cooperative Banks Customers
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 187-197, rys., tab., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Bezpieczeństwo, Banki spółdzielcze
E-banking, Security, Cooperative banks
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G210
streszcz., summ.
Abstrakt
Bankowość internetowa i terminalowa pozwala na przezwyciężanie wielu przestrzennych, czasowych i organizacyjnych ograniczeń w działalności bankowej. Jest ona ważna z punktu widzenia klientów banków spółdzielczych, często mieszkających w małych miejscowościach oddalonych od placówki bankowej. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie opinii klientów banków spółdzielczych na temat bezpieczeństwa usług bankowości internetowej i terminalowej. Przeprowadzono analizy na podstawie danych statystycznych obejmujących klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych, z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych.(abstrakt oryginalny)

Internet and terminal banking allows to overcome numerous spatial, temporal and organizational constraints in the banking business. It is important from the point of view of customers of cooperative banks, often living in small towns, away from the bank branch. The purpose of this thesis is to present feedback of cooperative banks customers on the security of internet and terminal banking services. The analyses were based on statistical data involving customers using electronic distribution channels of banking services with regard to their socio-demographic characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górnisiewicz, M., Obczyński, R., Pstruś, M. (2014). Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Warszawa: CEDUR.
 2. GUS (2008). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007. Warszawa.
 3. GUS (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. Warszawa.
 4. GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015. Warszawa.
 5. Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Raport NBP. Warszawa. Pobrane z: http://www. nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (11.02.2017).
 7. Nowy system bankowości internetowej (2011). Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS, 2, 33.
 8. Paweda, D. (2015). Biometria - rewolucja czy ewolucja? Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 9, 110-115.
 9. Polasik, M. (2007). Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy. Warszawa: CeDeWu.
 10. Raport PRNews.pl (2016). Rynek bankowości internetowej - III kw. Pobrane z: http://prnews. pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-internetowej-iii-kw-2016-6553450.html (11.02.2017).
 11. Wiśniewska, A. (2012). Innowacyjne usługi bankowe dla klientów indywidualnych w bankach spółdzielczych. [W:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce (s. 101-119). Włocławek: Wyd. WSH-E we Włocławku.
 12. (www1) http://prnews.pl/banki-spoldzielcze/nowoczesna-bankowosc-internetowa-i-mobilna-w- -bankach-spoldzielczych-sgb-6553636.html (11.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu