BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak- Horyń Kamila (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach
IT System Supporting Rationalization in the Company
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 4, s. 47-54, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Infrastruktura systemów informatycznych, Przedsiębiorstwo, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Innovative character, IT systems infrastructure, Enterprises, Employees in enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z elementów polityki proinnowacyjnej przedsiębiorstwa są projekty racjonalizatorskie. Polityka ta polega na zmianach oraz usprawnieniach w szeroko ujętym procesie produkcji, które wspomagają procesy innowacyjne oraz są źródłem postępu technicznego. (fragment tekstu)

The article draws attention to the need for reconstruction of rationalization in Polish enterprises. Described the genesis of the concept of rationalization. It presents the definition of the suggestions for improvement, and describes its classification. It proposed the development of rationalization through the involvement of employees in the reporting of improvements to both the workplace and the entire company. For this purpose presents IT system, which supporting the employee notifications. The basis for the development of the application is an appropriate information system. The article summarizes the main features of the application. Describes the structure of the application interface. It characterized as the main functions of the application: problems management, solutions management and rationalization applications management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami. PWE, Warszawa 2013.
 2. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2010.
 3. Nisztuk H., Mały poradnik w sprawach wynalazczości i racjonalizacji dla przedsiębiorców. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Lublin 2010.
 4. Olson D., Kesharwani S., Enterprise Information Systems. World Scientific, 2010.
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Stan prawny na dzień 1 lutego 2011. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 6. Ustawa z dnia 19 października 1972 r. O wynalazczości (Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 1117, z późn. zm.).
 7. Szajt M., Miejsce Polski na mapie innowacyjnej Europy. Analiza statystyczna, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej, red. D. Rosati, J. Wiśniewska. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016, s. 17-26.
 8. Szewc A., Racjonalizacja w zakładzie pracy, Poradnik dla racjonalizatorów i przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 9. Tomczak-Horyń K., Knosala R., Evaluation of employees' creativity as a stimulator of company development. "Procedia Engineering", volume 182, 2017, pp. 709-716.
 10. Tomczak-Horyń K., Knosala R., Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, t. 1, s. 228-235.
 11. Tomczak-Horyń K., Knosala R., Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2/2016, s. 34-39.
 12. Ziółkowska B., W poszukiwaniu przyczyn słabości innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Próba identyfikacji problemu, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej, red. D. Rosati, J. Wiśniewska. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016, s. 43-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu