BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczała Aleksander (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Kooperacja i kooperencja w procesie innowacji
Co-operation and Co-opetition in the Innovation Process
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 4, s. 36-46, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Synergia, Przedsiębiorstwo, Współpraca
Innovative character, Synergy, Enterprises, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kooperencja jako efekt połączenia konkurencji z kooperacją jest stosunkowo nowym obszarem badawczym - w szczególności jej zastosowanie w procesie innowacji. Zauważa się rozwój pojęcia kooperencji, warto wskazać na większą innowacyjną siłę kooperencji niż siłę kooperacji. Komplementarność czynników konkurencji, w tym zasobów technologicznych oraz wspólnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwalają rozłożyć koszty i ryzyko wprowadzania nowych technologii na kooperentów, skracając jednocześnie czas tworzenia innowacji technologicznych.(fragment tekstu)

Co-opetition as a result of combining competition with cooperation is a relatively new area of research - particularly its application in the innovation process. The paper presents the development of the concept of co-opetition, indicated for its more innovative co-opetition power than the power of cooperation. The concept of co-operative design was proposed in the paper and new co-opetition design tools were proposed. In addition, it was suggested to use some of the tools known from the Blue Ocean Strategy. Design is backed by examples of co-opetition production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 2. Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej. "Przegląd Organizacji", 2008, nr 16.
 3. Ejsmont A., Klemens B., Moczała A., Klastry - kooperujące i konkurujące organizacje sieciowe. Wydawnictwo Texter, Warszawa 2016.
 4. Grzybowska K., Koopetycja - współczesna forma współpracy w łańcuchu dostaw "Logistyka" 6/2011.
 5. ICS - Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii, UNIDO Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych, Zarządzanie Technologią, PARP, Warszawa 2001.
 6. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami. PWE, Warszawa 2014.
 7. Kim W.Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.
 8. Moczała A., Knowledge exchange in collaborative networks of enterprises. Knowledge-Based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, Book Series, IGI Global, 2010.
 9. Sołek-Borowska C., Od kooperencji do Modelu 3C - Ujęcie Teoretyczne. "Modern Management Review" 2014, MMR, Vol. XIX, 21 (2/2014), pp. 129-140.
 10. Walley K., Coopetition. An Introduction to the Subject and an Agenda for Research. "International Studies and Management & Organization" 2007, vol. 37, no. 2, p. 11.
 11. Zakrzewska-Bielawska A., Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, PTE, Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu