BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czeczotko Maksymilian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kulykovets Olena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kudlińska-Chylak Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Górska-Warsewicz Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Postrzeganie marek własnych sieci hurtowej Makro Cash&Carry przez odbiorców profesjonalnych z sektora usług gastronomicznych
Perception of Private Labels of the Makro Cash & Carry Wholesale Network by Professional Customers from the Sector of Catering Services
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 265-274, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Marka handlowa, Handel hurtowy, Wizerunek marki
Private label, Wholesale trade, Brand image
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Makro Cash and Carry
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza postrzegania marek własnych sieci hurtowni samoobsługowych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na przykładzie Makro Cash&Carry. Artykuł ma charakter badawczy i zawiera wyniki badań empirycznych. W kwerendzie literatury przedstawiono charakterystykę marek własnych samoobsługowych sieci handlowych sprzedaży detalicznej i hurtowej typu cash&carry: Makro, Selgros oraz EuroCash. Badania empiryczne przeprowadzono na terenie sklepu Makro Cash&Carry w kwietniu 2016 roku na grupie 50 odbiorców profesjonalnych, głównie z branży gastronomicznej. Wyniki badań własnych posłużyły do analizy postrzegania marek własnych produktów żywnościowych oferowanych w sieci hurtowej Makro Cash and Carry. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyse perception of private labels of selfservice wholesale networks by enterprises conducting business activities on the example of Makro Cash & Carry. The paper is a research type and presents the results of an empirical study. The literature review presents the characteristics of private labels of the self-service retail and wholesale chains network of cash & carry type: Makro, Selgros and EuroCash. Empirical studies were carried out in the Makro Cash & Carry in April 2016 on a group of 50 professional customers, mainly in the catering industry. Results of the research served for elaboration of perception of private labels of food products offered on the self-service Makro Cash & Carry wholesale network. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beneke J. (2010), Consumer perceptions of private label brands within the retail grocery sector of South Africa, "African Journal of Bussiness Management".
 2. Domański T. (2001), Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 3. Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T. (2002), Marka na rynku produktów żywnościowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Górska-Warsewicz H. (2012), Marki handlowe produktów żywnościowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny w Polsce".
 5. Górska-Warsewicz H. (2013), Strategie rozszerzania marek handlowych produktów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 237.
 6. Górska-Warsewicz H., Czeczotko M. (2016), Analiza strategii asortymentowych marek handlowych produktów mleczarskich w sieci dyskontów Biedronka i Lidl, "Problemy Zarządzania", nr 1(57), t 1.
 7. Kowalska M. (2015), Rozwój i znaczenie marki własnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Michalczyk L. (2012), Rynek PLP wielkopowierzchniowych detalistów sieciowych FMCG w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 9. Pepe M., Abratt R., Dion P. (2012), Competitive advantage, private-label brands, and category profitability, "Journal of Brand Management", No. 28 (1-2).
 10. Promocja marek własnych. Jaka przyszłość czeka private label?" (2016), http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/promocja-marek-wlasnych-jaka-przyszloscczeka-private-label,134169.html [dostęp: 16.02.2017].
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2016), Sklepy i stacje paliw, Handel i Gastronomia, GUS, Warszawa.
 12. Rybowska A. (2014), Opinie konsumentów na temat marek własnych sieci handlowych działających na polskim rynku, "Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe", T.XVI, zeszyt 4.
 13. Wojnarowska H. (2014), Marki własne przedsiębiorstw handlowych w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 8.
 14. Raport Jak postrzegamy marki własne - perspektywy rozwoju private label w Polsce (2014), http://www.swresearch.pl/pdf/Jak_postrzegamy marki_wlasne.pdf [dostęp: 17.02.2017].
 15. http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/ewolucja-marek-wlasnychrynek-w-polsce-wart-70-mld-zl,58884.html, [dostęp: 17.02.2017].
 16. http://www.horecanet.pl [dostęp: 17.02.2017].
 17. http://www.mediamakro.pl/pr/249726/marki-wlasne-makro-z-mysla-o-potrzebach-klientow-branzygastronomicznej [dostęp:19.02.2017].
 18. http://www.dlahandlu.pl/handelmalopowierzchniowy/wiadomosci/selgros-z-pierwsza-kampaniatelewizyjna, 49289.html, [dostęp: 20.02.2017].
 19. http://www.hurtidetal.pl/article/art_id,17315-107/grupa-eurocash-publikuje-wyniki-za-iii-kwartal-2016-r/, [dostęp: 20.02.2017].
 20. http://www.hurtownie.eurocash.pl [dostęp: 20.02.2017].
 21. https://www.makro.pl [dostęp: 20.02.2017].
 22. https://www.eurocash.pl [dostęp: 20.02.2017]
 23. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx [dostęp: 21.02.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu