BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych z uwzględnieniem typów rolniczych
The Competitive Position of Polish Agricultural Farms with the Consideration of Agricultural Types
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 319-324, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań
Competition, Arable farm, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q15, Q19
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono pozycję konkurencyjną polskich gospodarstw rolnych objętych systemem Polskiego FADN w latach 2008-2014. Oceny pozycji konkurencyjnej dokonano w odniesieniu do następujących typów rolniczych gospodarstw wyspecjalizowanych w: uprawach polowych (różnych roślin), uprawach zbóż, oleistych i wysokobiałkowych, uprawach warzywniczych, sadowniczych, produkcji mleka i chowu trzody chlewnej. Pozycję konkurencyjną badanych gospodarstw określono wskaźnikiem konkurencyjności za W. Kleinhanssem, wyróżniając gospodarstwa zdolne do konkurencji i konkurencyjne.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the competitive position of Polish farms covered by the Polish FADN system in the years 2008-2014. Competitive assessments were made for the following types of agricultural holdings specialized in: field crops (various crops), cereals, oily and high protein crops, vegetable crops, fruit trees, milk production and pig farming. The competitive position of the examined farms was determined by the W. Kleinhanss' competitiveness index distinguishing competing and competitive farms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biswanger Hans Christoph. 2011. Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Warszawa: ZYSK i spółka.
  2. Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2010-2016: Parametry technicznio-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w latach 2008-2014. Warszawa: IERiŻ-PIB.
  3. GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
  4. Kleinhanss Werner. 2015. "Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 342 (1): 25-41.
  5. Łopaciuk Wiesław (red.). 2017. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi, Stan i Perspektywy 45/2017: 1-75.
  6. Stankiewicz Marek Jacek 2003. Sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. [W] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, red. D. Niezgoda, 184-201. Lublin: Wydawnictwa AR w Lublinie.
  7. Świtalski Władysław. 2005. Innowacyjność i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  8. Woś Augustyn. 2003. Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa. [W] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, red. D. Niezgoda, 9-17. Lublin: Wydawnictwa AR w Lublinie.
  9. Ziętara Wojciech, Marek Zieliński. 2016. "Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw wybranych krajów". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 347 (2): 73-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3270
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu