BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fandrejewska Alicja (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Understanding Consumers` Sentiments as a Key to Creating Superior Customer Value
Zrozumienie nastrojów konsumenckich jako klucz do tworzenia najwyższej wartości dla klienta
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 275-286, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Psychologia konsumenta, Kulturowe aspekty komunikowania, Strategia komunikowania
Value to customer, Consumer psychology, Cultural aspects of communication, Communication strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M3, M39
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie istotnych zmian zachodzących w zakresie postrzegania działań marketingowych oraz samej wartości produktu lub usługi przez konsumentów. W warunkach hiper-konkurencyjności wynikającej z globalizacji, rozwoju technologii ICT oraz swobodnej wymiany handlowej, przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, iż sprytne kampanie reklamowe czy jednorazowe inicjatywy marketingowe nie są skuteczne w dłuższej perspektywie, a zaufanie konsumentów oraz ich utożsamianie się z wartościami promowanymi przez markę znacząco przyczynia się do tworzenia wartości produktu czy usługi dla klienta (customer value) oraz budowania lojalności wobec danej marki. Artykuł o charakterze przeglądowym koncentruje się na znaczeniu emocji, potrzeb i oczekiwań współczesnych konsumentów, które kształtowane są pod wpływem zmian w postrzeganiu współczesnych wartości społecznych oraz większej świadomości konsumentów i uwarunkowań kulturowych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to indicate significant changes in the consumers' perception of marketing activity and customer value. Under the conditions of hyper-competition resulting from globalization, development of ICT technologies and more free trade, enterprises increasingly start to realize that clever advertising campaigns and one-time marketing initiatives are not effective in the long term, and that consumers' trust and self-identification with the brand are important contributions to overall customer value and continued usage of the products. The paper, which takes the form of a literature review, focuses on the sentiments, needs and expectations of present-day consumers, arising from their perception of contemporary social values, greater consumer awareness and national culture conditionings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D. (2011), Brand Relevance: Making Competitors Irrelevant, John Wiley & Sons, San Francisco.
 2. Beemer B.C., Shook R.L. (2010), Konsument w centrum uwagi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Chmielarz W. (2015), Study of Smartphones Usage from the Customer's Point of View, "Procedia Computer Science", Vol. 65.
 4. Chmielarz W. (red.) (2016) Mobilne aspekty technologii Informacyjnych, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 5. Chmielarz W., Łuczak K. (2016), Mobile Payment Systems in Poland - Analysis of Customer Preferences, "Transformations in Business & Economics", No. 38A.
 6. Crowther D., Aras G. (2008), Corporate Social Responsibility, David Crowther, Guler Aras&Ventus Publishing ApS, http://www.bookBooN.com [access: 18.04.2017].
 7. Duliniec E. (2007), Marketing Międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 8. Edelman TRUST BAROMETER (2017), http://www.edelman.com/trust2017/ [access: 18.04.2017].
 9. Keillor B.D. (Ed.) (2007), Marketing in the 21st Century: New World Marketing, Vol. 1, Praeger Perspectives, Westport.
 10. Kotler Ph. (2003), Marketing Management, 11th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 11. Kotler Ph. (2017), Dr. Philip Kotler Answers Your Questions on Marketing, http://www.kotlermarketing.com/phil_questions.shtml [access: 10.04.2017].
 12. Kotler Ph., Burton S., Deans K., Brown L., Armstrong G. (2013), Marketing 9th Edition, Pearson, French Forest.
 13. Kurtz D.L. (2012), Contemporary Marketing, 15th Edition, South-Western Cengage Learning, Mason.
 14. McAuley A. (2001), International Marketing: Consuming Globally, Thinking Locally, John Wiley & Sons, West Sussex.
 15. McDonald M., Wilson H. (2002), The New Marketing: Transforming the Corporate Culture, Butterworth-Heinemann, Rochester.
 16. Onkvisit S., Shaw J.J. (2004), International Marketing: Analysis and Strategy, Fourth Edition, Routledge, NY.
 17. Pride W.M, Ferrell O.C. (2014), Marketing 17th Edition, South-Western, Mason.
 18. Parker B. (2005), Introduction to Globalization and Business, SAGE Publications, London.
 19. Parsons E., MacLaran P. (2009), Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behaviour, Butterworth-Heinemann, Burlington.
 20. Stone M.A., McCall I. (2004) International Strategic Marketing: A European Perspective, Routledge, London.
 21. Stonehouse G., Campbell D., Hamill J., Purdie T. (2004) Global and Transnational Business: Strategy and Management, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex.
 22. Szymura-Tyc M. (Ed.) (2012), International Marketing in Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, Katowice.
 23. Wiktor J.W. (2002), Modele komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602.
 24. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008) Marketing międzynarodowy, Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 25. https://www.reputationvip.com/blog/influence-internet-user-opinions-online-reputation-businesses [access: 10.04.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu