BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych na rynku soków i napojów owocowych
Conditional Acceptance of Innovative Food Products by Consumers on the Example of Fruit Juice Market
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 287-300, wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek soków i napojów, Nowe produkty, Innowacje, Preferencje konsumenta
Juices and drinks market, New products, Innovations, Consumer preferences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, L11
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Innowacje i działalność innowacyjna zyskują coraz większą popularność i zrozumienie w Polsce. Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać potencjał rozwoju firmy wynikający z ich wprowadzania. We współczesnej gospodarce, w której obserwuje się szybkie tempo zmian, wynikające z dynamicznie zmieniających się preferencji konsumentów i dużej liczby jednostek konkurujących ze sobą, szanse przetrwania mają tylko te jednostki, które w innowacyjny sposób będą wdrażały nowe produkty, procesy i zmiany organizacyjne. Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać, iż wprowadzanie innowacji jest warunkiem koniecznym, aby jednostka mogła istnieć na rynku i rozwijać się. Działalność taka jest obarczona dużym ryzykiem, ale wprowadzając modernizacje, przedsiębiorstwo może zyskać wymierne korzyści. Niniejsze opracowanie obejmuje przegląd podstawowych pojęć, klasyfikacji, procesu innowacyjnego i funkcji, jakie innowacje pełnią w gospodarce i w procesie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Jego głównym celem było określenie wpływu podstawowych czynników określających innowacje na podejmowanie decyzji na rynku soków i napojów. Dokonano również charakterystyki rynku soków w Polsce i w innych państwach Europy, a także zwrócono uwagę na nowości produktowe, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone na rodzimym rynku przez najbardziej znanych producentów. Całość rozważań teoretycznych została poparta badaniami własnymi przeprowadzonymi przez autora, przy pomocy ankiety internetowej przeprowadzonej na 261 przypadkowo dobranych osobach. (abstrakt oryginalny)

Innovation and innovative activities are gaining in popularity and understanding in Poland. Companies are beginning to see the potential for a company's growth as a result of their introduction. In the today's fast-changing economy driven by the rapidly changing consumer preferences and the large number of competing individuals, only those who innovatively implement new products, processes and organisational changes are likely to survive. Businesses are beginning to realise that innovation is a prerequisite for an entity to exist in the marketplace and grow. Such activity is subject to high risk, but by introducing process upgrades, the company can gain tangible benefits. This study covers an overview of the basic concepts, classifications of innovation processes and functions that innovations play in the economy and in the functioning of today's businesses. Its main purpose was to determine the impact of various factors determining innovation, decision-making in the juice and beverage market. The juice market is also characterised in Poland and other European countries, and attention is paid to new product innovations which have recently been introduced in the home market by major producers. The body of theoretical considerations was supported by the author's own research conducted by him with the help of an online survey of 261 randomly selected persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baturo W. (2004), Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa.
 3. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K. (2009), Model zintegrowanej komunikacji rynkowej: aspekt zarządzania produktem i marką na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 4. Olejniczak T. (2007), Innowacja produktowa na rynku żywności- postrzeganie, wpływ na zachowania nabywcze konsumentów, (w:) Czuba T., Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Wydawnictwo Uniwerystetu Gdańskiego, Sopot.
 5. Niestrój R. (1998), Definicja strategii, (w:) Altkorn J. Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 6. Nowicka A. (2015), Innowacyjna gospodarka kultura uczenia się przez całe życie, (w:) Schmidt C., Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Poltext, Warszawa.
 7. Pasieczny L. Więckowski J. (1981), Ekonomika przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa.
 9. Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, OECD.
 10. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 11. Sosnowska A. (2005), Transfer Technologii do przedsiębiorstwa, (w:) Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie - poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa.
 12. https://badania.parp.gov.pl/polska-w-innovation-union-scoreboard-2015 [dostęp: 20.12.2016].
 13. https://home.kpmg.com/pl/.../raport-rynek-napojow-bezalkoholowych-w-polsce.html [dostęp: 20.12.2016].
 14. http://www.browar-amber.pl/komunikaty-prasowe/certyfikat-dobry-produkt-wybor-ekspertow-2012-dla-pszeniczniaka-z-browaru-amber/ [dostęp: 05.01.2017].
 15. http://media.hortex.com.pl/pr/306015/sok-wielowarzywny-i-pomidor-pikantny-nowosci-w-oferciehortex [dostęp: 08.01.2017].
 16. http://media.hortex.com.pl/pr/309241/vitaminka-soki-do-zadan-specjalnych [dostęp: 08.01.2017].
 17. http://media.hortex.com.pl/pr/329585/nowa-linia-sokow-hortex-100-owocowej-natury [dostęp: 08.01.2017].
 18. http://cytrynowo.pl/nowosc-vitamini-od-tymbarku/ [dostęp: 08.01.2017].
 19. https://kubus.pl/produkty/8/Kubus-100procent [dostęp: 17.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu