BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ kryzysu na sytuację społeczno--gospodarczą gospodarstw domowych. Przykład Wielkopolski
Effect of the Crisis on the Socio-Economic Situation of Households. An Example of Wielkopolska
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 25, s. 89-111, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Gospodarstwa domowe
Economic crisis, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji wpływu kryzysu na sytuację społeczno-gospodarczą gospodarstw domowych. Badanie prowadzono na przykładzie województwa wielkopolskiego w układzie obszarów wzrostu i obszarów stagnacji społeczno-gospodarczej. Zbadano reprezentatywną grupę 1988 gospodarstw domowych (w tym 1510 na obszarach wzrostu i 478 na obszarach stagnacji) pod względem: zmian poziomu bezrobocia członków gospodarstw domowych, zmian poziomu i struktury dochodów oraz wydatków bieżących ponoszonych przez gospodarstwa domowe w dobie kryzysu, zmian poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w dobie kryzysu, zmian w zakresie spędzania czasu wolnego i wyjazdów wakacyjnych gospodarstw domowych i zmian kierunków zachowań prorodzinnych gospodarstw domowych w dobie kryzysu. Artykuł dotyczy badań gospodarstw domowych w dobie kryzysu prowadzonych w ramach projektu badawczego "Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (N N306 791940). Projekt był realizowany przez Zespół Badawczy Pracowników Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. (abstrakt oryginalny)

This article seeks to identify the effect of the current crisis on the socio-economic situation of households. The study embraced Wielkopolska voivodeship as divided into areas of growth and those of socio-economic stagnation. A representative group of 1,988 households was examined (including 1,510 in growth areas and 478 in stagnation areas) in terms of: changes in the level of unemployment among household members, changes in the level and structure of their incomes and running expenses, changes in their level of indebtedness, changes in their ways of spending leisure time and in holiday travels undertaken, and changes in their pro-family patterns of behaviour. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ágh A., Kis-Varga J. (red.) 2009. The global crisis and the EU responses: the perspectives of the SBH team presidency. Together for Europe Research Centre, Budapest.
 2. Borowczak A., Dolata M. 2014. Rozkład obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce w latach 2000-2010. Rozwój Regionalny i Poltyka Regionalna, 22.
 3. Burlita A. 2013. Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego. Wyniki badań. Problemy Zarządzania, 11(40): 104-122.
 4. Budżety gospodarstw domowych 2012 r. 2013. GUS, Warszawa.
 5. Burlita A., Maniak G., Zelek A. (red.). 2011. Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu. Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
 6. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. 2013. Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport pod red. J. Czapińskiego i T. Panka. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 8. Gorzelak G., (red.) 2009. Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu. Regional Studies Association, Sekcja Polska, Warszawa.
 9. Gowan P. 2009. Crisis in the Heartland. New Left Review, 55 (http://www.newleftreview.org/?view=2759).
 10. Grzesiuk A. 2012a. Adaptatywność polskich gospodarstw domowych do zmian sytuacji gospodarczej. Założenia modelu badawczego. Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury. Projekt badawczy własny realizowany ze środków MNiSW nr NN115 158 53 2009-2012.
 11. Grzesiuk A. 2012b. Zachowania gospodarstw domowych w okresie dekoniunktury. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Firma i Rynek, 1: 3-14.
 12. Michalska A. 2012. Zarządzanie budżetami domowymi w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 26: 80-89.
 13. Rybiński K. 2007. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 14. Słaby T. (red.) 2009. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy. Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 15. Sobczyk G. 2013. Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego). Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, 6 (1): 323-345.
 16. Stiglitz J. 2009. Capitalism fools (http://www.vanityfair.com/magazine/2009/01/ stiglitz200901).
 17. Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. GUS, Warszawa. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r.
 18. Zalega T. 2012a. Diagnoza sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Management and Business Administration Central Europe (MBA), 5(118): 50-82.
 19. Zalega T. 2012b. Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w okresie kryzysu. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, 98: 91-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.25.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu