BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki), Szymczak Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych
Use of Social Media in Marketing Communications of Polish Airports
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 313-323, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe, Porty lotnicze
Marketing communication, Social media, Airports
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M37
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Media społecznościowe to narzędzie wspomagające realizację biznesowych celów firm zarządzających lotniskami. Dotychczas w komunikację on-line inwestowały głównie linie lotnicze. Tymczasem inicjatywy podejmowane przez porty lotnicze w mediach społecznościowych przyczyniają się do identyfikacji odbiorców, a następnie opracowania adekwatnej strategii marketingowej w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie diagnozy aktywności marketingowej polskich, regionalnych portów lotniczych w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube. Rozważania oparto na źródłach pierwotnych i wtórnych oraz na dostępnej literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Social media is a tool to help meet the business goals of airport management companies. Their skilful use contributes to greater efficiency in reaching customers with the desired message. So far on-line communication has been invested mainly by airlines. At the same time, the initiatives taken by airports in social media can help identify consumers and then develop an adequate marketing strategy to build competitive advantage. The aim of the article is to present the diagnosis of marketing activity of Polish regional airports on social media: Facebook, Twitter, and YouTube. The situation of Polish regional airports is presented in the context of their development prospects. Market trends for air transport are taken into account. Considerations are based on primary and secondary sources and on the available literature of the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczko T. (2011), Ponad granicami. Innowacyjna dynamika sektora lotniczego, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku,Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 2. Bajdak A. (2014), Nowe media w komunikacji przedsiębiorstw z klientami, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 3. Brzezińska-Waleszczyk M.(2015), Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, "Studia Medioznawcze", nr 4(63).
 4. Burnewicz J., Grzywacz W. (1989), Ekonomika transportu transportu, WKŁ, Warszawa.
 5. Conrady R., Ficher F., Sterzenbach R. (2013), Luftverhekr - Betriebswirtschaftliches Lehr- und Handbuch, Oldenbourg Verlag, Monachium.
 6. Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice.
 7. Halpern N. (2012), Use of social media by airports, "Journal of Airline and Airport Management", No. 2(2).
 8. Janik J. (2011), Perspektywy rozwoju sektora logicznego w Polsce, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 9. Liczba obsługiwanych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w latach 2014-2016 (2017), http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/IV_kw_2016/wg_portow_lotniczych--Q42016.pdf [dostęp: 07.04.2017].
 10. Nita P. (2014), Projektowanie lotnisk i portów lotniczych, WKŁ, Warszawa.
 11. Nowicka I (2011), Problematyka sektora lotniczego w projektach foresight, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 12. Panasiuk A., Pluciński M. (2008), Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Rak B. (2012), 21 sposobów na pozyskanie fanów w serwisie Facebook, "Marketer+" 2012 nr 3, s. 62-67, cyt. za: J. Krawiec, J. Wyrwisz (2013), Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania i Marketingu", nr 32.
 14. Szymczak A. (2014), Formy skutecznej komunikacji marketingowej pomiędzy linią lotniczą a klientem, (w:) Szala M., Kropiwiec K., Maciąg K. (red.), Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach, Politechnika Lubelska, Lublin.
 15. Analiza przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w trzecim kwartale 2016 roku (2017), http://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4111-statystyki-i-analiza-przewozowpasazerskich-w-trzecim-kwartale-2016-roku [dostęp: 24.02.2017].
 16. Airport Social Media Marketing - Advance (2017), http://www.aci.aero/Global-Training/Training-Information/Course-Categories/Economics/Airport-Social-Media-Marketing-Strategy--Advanced [dostęp: 07.04.2017].
 17. Report on the aviation market in Poland (2009), http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=12129 [dostęp: 22.02.2017].
 18. http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/caly_rok_2015/wg_portow_lotniczych_4kw2015_v1.pdf [dostęp: 24.02.2017].
 19. http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/caly_rok_2015/wg_przew_regularne_4kw2015_v1.pdf [dostęp: 24.02.2017].
 20. http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotnisko-chopina-gigantem-mediowspolecznosciowych-28010.html [dostęp:7.04.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu