BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategia błękitnego czy czerwonego oceanu w sektorze lotniczym
Blue or Red Ocean Strategy in the Air Transport Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 285-297, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Konkurencja, Strategia rynkowa
Air transport, Competition, Market strategy
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Abstrakt
Na globalnym rynku lotniczym przewoźnicy działają w warunkach silnej konkurencji. Ich strategie konkurowania i wybory strategiczne coraz częściej upodobniają się do siebie. Wielu przewoźników poszukuje wytycznych i narzędzi restrukturyzacji zakresu działalności na rynku pozwalających poprzez zmiany w ich modelach biznesowych na efektywne funkcjonowanie. W artykule dokonano próby przybliżenia strategii błękitnego oceanu i jej użyteczności dla podmiotów sektora lotniczego. Czerwony ocean, na którym działają linie lotnicze, często nie daje już możliwości rozwoju i poprawy pozycji rynkowej. Strategia błękitnego oceanu W. Chana Kima i Renée Mauborgne'a jako strategia rynkotwórcza może być wykorzystywana przez przewoźników lotniczych. Jej wdrożenie może dostarczyć nowych wartości dla klientów poprzez wyzbycie się kompromisów pomiędzy wartością a kosztami. W artykule skupiono się na segmencie rynku obsługiwanym przez LCC i ich strategiach rynko- twórczych, których istotą jest jednoczesne wyróżnianie się i ograniczanie kosztów, szczególnie na dalekim dystansie.(abstrakt oryginalny)

Global air transport market is characterized by strong competition among airlines. Their competitive strategies and choices are becoming more and more similar. Many carriers seek restructuring guidelines and tools ensuring effectiveness through changes in their business models. The paper presents the blue ocean strategy in the context of air transport sector. The red ocean that airlines operate on no longer provides space for airlines' development and market advance. W. Chan Kim's and Renée Mauborgne's blue ocean strategy, through creating new market space, can also be applied by air carriers. Its implementation may deliver new value for clients through giving up compromises between value and costs. The paper focuses on markets served by low-cost carriers and their strategies based on creating uncontested market space in order to stand out and curb costs, especially in the long-haul segment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrzanowski A.R., Głażewska I., Strategia błękitnego oceanu. Część pierwsza, "Magazyn Biznesowy i Akademicki" 2015, nr 55.
 2. Clark P, Stormy Skies. Airlines in Crisis, Ashgate, Farnham 2010.
 3. Gough A., Air AsiaX eyes up European hubs, http://www.businesstravelter.com./news/air-asiax- eyes-up-european-hubs [dostęp: 30.01.2016].
 4. Grudzewski WM., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatu zarządzania, "Master of Business Administration" 2011, nr 116.
 5. Hoszman A., Typology of Ancillary Revenue in Airlines, "Journal of Management and Financial Sciences" 2015, Vol. 8, Iss. 22.
 6. Kim WC., Mauborgne R., Pułapki czerwonego oceanu, "Harvard Business Review Polska" Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
 7. Kim WC., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, tłum. A. Doroba, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
 8. Marciszewska E., Strategia błękitnego oceanu w budowie przewag konkurencyjnych podmiotów sektora lotniczego [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 9. Marciszewska E., Zagrajek E, Kierunki zmian modeli biznesowych przewoźników lotniczych [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 10. Morrell E, Can long-haul low-cost airlines be successful?, "Research in Transportation Economics" 2008, Vol. 24, Iss. 1.
 11. Nogalski B., Bednarek N., Strategia "Błękitnego oceanu" jako wytyczna restrukturyzacji zakresu działalności biznesowej przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Praca zbiorowa, t. 2, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 12. Eilarski A.M., Why Can't We Make Money in Aviation?, Ashgate 2007.
 13. Eolski Rynek Transportu Lotniczego, http://www.prtl.pl [dostęp: 20.03.2017].
 14. Zagrajek E, Ewolucja modeli biznesowych w transporcie lotniczym, praca doktorska napisana pod kierunkiem E. Marciszewskiej, KZiF, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu