BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Barańska Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Drop Bartłomiej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Tytuł
Źródła finansowania biznesu rodzinnego
Sources of Financing Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 257-268, tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania
Family-owned business, Financing enterprises, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanej pracy podjęte zostaną zagadnienia odnoszące się do jednego z najważniejszych aspektów związanych z funkcjonowaniem firm rodzinnych, a więc źródeł ich finansowania. Omówienie tego zagadnienia jest niezwykle istotne, bowiem pozwoli na zorientowanie się w tym, jakie formy finansowania działalności z zakresu biznesu rodzinnego są dostępne na rynku i które spośród nich są najczęściej wykorzystywane przez firmy rodzinne. Informacje takie mogą stawać się pomocne dla wszystkich tych osób, które zamierzają prowadzić działalność właśnie w formie biznesu rodzinnego. Głównym celem niniejszej pracy będzie scharakteryzowanie źródeł finansowania biznesu rodzinnego, jak również omówienie niektórych pobocznych aspektów z tym związanych, w tym między innymi kwestii odnoszących się do ewentualnych trudności z uzyskaniem tego finansowania. Zakres pracy obejmuje funkcjonowanie firm rodzinnych na terenie kraju i Europy w okresie od 2008 do 2015 r. (fragment tekstu)

In the present work undertaken on the issues relating to one of the most important aspects of the family business, the sources of its financing. Discussion of these issues is very important, because the family business represents the majority of companies operating in the SME sector, and thus significantly affects the level of economic development of the state. The work focuses both on discussing the basic forms of financing family businesses, as well as the problems and difficulties which exist in obtaining capital for their effective functioning. The work was divided into three chapters. The first discusses the nature of family businesses, and so given their definition and characteristics, and presented their typology. The second part describes the method of financing the activities carried out within the family business, highlighting among other things, funding through equity and foreign. In the third section, and they characterized the source of financing family businesses based on various studies, proving that the most important of these sources is equity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. (2011), Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
 2. Grabarek M. (2015), Barometr firm rodzinnych. Pewniejsze perspektywy, IFR-KPMG, Warszawa.
 3. Kaczmarek T.T. (2014), Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Kałuża H. (2009), Firmy rodzinne w XXI wieku - specyfika i sukcesja, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 75.
 5. Klamut E. (2013), Firmy rodzinne i źródła finansowania ich działalności, [w:] Marjański A., Piasecki B. (red.), Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, część II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 6. Kowalewska A. (red.) (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
 7. Makowska M., Boguszewski R. (2013), Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, [w:] Makowska M. (red.), Analiza danych zastanych, Scholar, Warszawa.
 8. Skowronek-Mielczarek A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Sosińska-Wit M., Gałązka K. (2011), Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
 10. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 11. Sułkowski Ł. (2011), Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu