BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurczyk-Bunkowska Magdalena (Politechnika Opolska), Fiegler Krzysztof (UIBS Teamwork Sp. z o.o.)
Tytuł
Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu
Assessment of the Potential Effects of Implementation Organizational Innovation In the Production System on Example of IPOsystem
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 4, s. 18-24, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Produkcja, Przedsiębiorstwo, Normalizacja
Innovative character, Production, Enterprises, Normalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja systemu produkcyjnego powinna zapewniać warunki do ekonomicznej produkcji asortymentu określonej jakości. Ze względu na nieustanny postęp technologiczny i społeczny systemy produkcyjne wymagają coraz częściej zmian o charakterze innowacyjnym, by sprostać wymaganiom rynku. Problem stanowi ocena wpływu wdrożenia takiego rozwiązania na system jako całość. Dopiero takie spojrzenie, gwarantuje uniknięcia pułapki suboptymalizacji oraz skonfrontowanie ponoszonych nakładów i ryzyka z efektami, które ma przynieść innowacja w systemie produkcyjnym.(fragment tekstu)

Innovative solutions are Implemented as a result of very complex and often lengthy processes. The processes of innovation are strong connected to the uncertainty and risk. The paper shows the proposal of multi-criteria assessment method oriented on potential effects of implementing innovation for the production system as a whole. It is more complete than monocriteria assessment, thus giving a more comprehensive image of the effects of the proposed solution. The method has been developed based on aggregate assessment. Aggregate assessment is a general assessment of the values of a certain object in this case the production system. It consists in combining individual assessment criteria into one unity. The values may be positive or negative and refers to various types of aspects, e.g. utilitarian, technical, economic, social, depending on the strategy of enterprise. When we want to implement the specified innovation in the production system, we should diagnose the potential effects of it for the whole system. It is the main reason of using the proposed methodology. The use of the method was shown on the example of implementation of the world class innovative software solution called IPOsystem. The system individually manages the work of employees and machines on an ongoing basis, including all changes concerning the condition of these resources and the current status in the production process in real time. IPOsystem complements ERP class systems in the field of active process planning and manufacturing process control. It provides managers with credible and current information concerning resources, production orders, terms of order realisation, actual working time, costs, quality control results, production deficiencies, breakdowns etc.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper R.G., Edgett, S.J., Kleinschmidt, E.J., Portfolio management for new product development: Results of an industry practices study. "R&D Management", 2001, Nr 31(4), pp. 361-380.
 2. Dosi G., Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. "Journal of Economic Literature", 1988, Nr 26(3), pp. 1120-1171.
 3. Edquist C., Hommen C.L., McKelvey M., Innovation and employment: Process versus product innovation. Edward Elgar, Cheltenham 2001.
 4. Johne A., Successful market innovation. "European Journal of Innovation Management", 1999, Nr 2(1), pp. 6-11.
 5. Kotler Ph., Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola. Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 6. Lam A., Organizational innovation, [w:] The Oxford handbook of innovation, red. J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson. Oxford University Press, New York 2004.
 7. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 8. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 9. Stabryła A., Methods of aggregate assessment in project decisions. "The Małopolska School of Economics in Tarnów research papers collection", Nr 1(17), 2011, pp. 235-254.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa 2001, s. 17-65.
 12. Wasilewska A., Wasilewski M., Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu